Najlepsze Domy
Prąd płynie ze słońca

Prąd płynie ze słońca

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej nie kończy się na wyborze odpowiednich „baterii słonecznych”. Należy tak dobrać instalacje fotowoltaiczną, aby w możliwie optymalnie zaspokajała nasze użytkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, a koszty jej zakupu i montażu jak najszybciej się zwróciły.

Dla większości z nas energia słoneczna kojarzy się nam z ogniwami krzemowymi, które nadal zasilają przenośne kalkulatory, czy zegarki. Sytuacja na rynku uległa zmianie.

Krzem jako budulec ogniw fotowoltaicznych (PV) jest wypierany przez nowe technologie umożliwiające zbudowanie ogniw z bardzo cienkiej warstwy przewodnika. Coraz częściej pojawiają się ogniwa całkowicie pozbawione klasycznych półprzewodników wykonanych z krzemu, selenu czy kadmu.

Właściwy wybór

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu.

W polskim klimacie baterie słoneczne będą pracować w przedziale natężenie promieniowania słonecznego 400-800 W/m2, a w zimie będzie to przedział 200-500 W/m2. Z tego powodu ważne jest, aby efektywna praca baterii została zachowana nawet w słabych warunkach słonecznych.

Dlatego też należy pamiętać, że moduły z ogniwami polikrystalicznymi (wykonanymi z wykrystalizowanego krzemu) pomimo, że osiągają słabszą sprawność niż monokrystaliczne w warunkach STC to mogą wydajniej pracować w warunkach większego zachmurzenia. Z kolei panele monokrystaliczne są najbardziej wydajne w dni słoneczne.

Warto też wybierać moduły o niskotemperaturowym wskaźniku mocy, co oznacza niski spadek wydajności przy wysokich temperaturach. Standardowo każdy stopień Celsjusza powyżej 25̊C oznacza spadek mocy o 0,38%. Oznacza to, że przy wzroście temperatury otoczenia do 80̊C obniżenie mocy może sięgną ponad 20% w stosunku do szczytowej mocy nominalnej modułu. Jest to istotne w przypadku fotowoltaicznych instalacji dachowych, które nie zawsze są właściwie wentylowane.

Przy wyborze baterii słonecznych o modułach dostarczających mocy szczytowej sięgającej 250–260 Wp należy też sprawdzić czy będą one efektywnie współpracowały z falownikiem (inwerterem), zamieniającym wyprodukowany prąd stały w zmienny.

Wysokość napięcie modułów fotowoltaicznych musi odpowiadać zakresowi napięcia falownika, w którym będzie on optymalnie zamieniał prąd stały w zmienny. Warto także sprawdzić czy panele słoneczne wyposażone są w powłokę antyrefleksyjną ARC glass, która umożliwia zwiększenie wydajności konwersji modułu z 3,5% nawet do 5%.

Fotowoltaiczna instalacja

Panele fotowoltaiczne są głównym elementem składowym instalacji fotowoltaicznej, w skład której mogą opcjonalnie wchodzić baterie akumulatorowe lub dwukierunkowy licznik energii elektrycznej. Systemy autonomiczne (off-grid) z akumulatorem przeznaczone są w przypadku, gdy cała instalacja nie jest lub nie może być podłączona do sieci publicznej.

Akumulatory mają za zadanie gromadzić nadwyżkę energii elektrycznej, która może być później wykorzystana. W systemie autonomicznym, wykorzystywany jest regulator ładowania, podłączony między panelami, a akumulatorem. Jego główną funkcją jest ochrona akumulatora przed nadmiernym przeładowaniem lub rozładowaniem. Z kolei ogniwa podłączone do sieci (on-grid) wykorzystują nadwyżki energii, przekierowując je do sieci publicznej.

Czytaj także: Ochrona pożarowa termoizolacji w docieplonym budynku

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!