REKLAMA
Najlepsze Domy
Czym powinien wyróżniać się budynek pasywny?

Czym powinien wyróżniać się budynek pasywny?

Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja, tak w skrócie można scharakteryzować obiekt pasywny. Fot. Paroc
Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja, tak w skrócie można scharakteryzować obiekt pasywny. Fot. Paroc
Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja, tak w skrócie można scharakteryzować obiekt pasywny. Wszystkie elementy jego zewnętrznych przegród powinny być izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczała wartości 0,15 W/(m²K).

Budynek spełniający tak wysokie standardy pasywne powinien być tak zaprojektowany, aby fasady z dużymi powierzchniami przeszkleń były usytuowane od strony południowej. Na etapie projektowania budynku pasywnego powinna być też uwzględniona problematyką zacieniania, gdyż pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu tego typu obiektów.

Najczęściej wykorzystuje się do tego Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP. Program ten to narzędzie wykorzystywane do projektowania, optymalizacji i weryfikacji projektów budowlanych pod kątem wymagań stawianych zarówno obiektom energooszczędnym , jak i pasywnym. W budynkach pasywnych stosuję się energooszczędną stolarkę okienną.

Certyfikowane pasywne okna (oszklenie i ramy okienne) muszą wyróżniać się bardzo niskimi współczynnikami U poniżej 0,80 W/(m²K), przy czym współczynniki g okien muszą wynosić około 50%.

Ważna jest też szczelność powietrzna przegród zewnętrznych takiego budynku (powłoki). Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejsza od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę i certyfikowana przez Blower Door Test. Budynki pasywne wymagają też zastosowania pasywnego podgrzewania wstępne powietrza świeżego (zewnętrznego).

Świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do budynku przez GWC rurowe, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.

Budynki pasywne nie mogłyby uzyskać wymaganego bilansu energetycznego bez zastosowania efektywnego odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze. Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego. Sprawność odzysku ciepła wynosi powyżej 80%. 

Dlaczego targi przestają być źródłem informacji dla instalatorów kotłów gazowych? Dowiedz się więcej!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!