Najlepsze Domy
Jak zbudować podjazd do garażu – krok po kroku

Jak zbudować podjazd do garażu – krok po kroku

Prawidłowe ułożenie nawierzchni brukowej wymaga wykonania dobrego projektu, starannego doboru materiału, z którego wykonana jest kostka, określenia obciążeń, jakim będzie poddawana nawierzchnia oraz wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze etapy prac brukarskich, aby świadomie wybrać firmę, która wybuduje nasz podjazd.

Prace ziemne
Prace brukarskie zaczynamy od wytyczenia, za pomocą palików oraz sznurka, ogólnego zarysu terenu, który zamierzamy wybrukować. Następnie usuwamy nawierzchnię – w tym humus, rośliny, korzenie i wszystkie części organiczne. Kolejną czynnością jest określenie, gdzie należy wykonać „nasypy”, a gdzie „wykopy”, czyli mówiąc prościej, gdzie wybrać grunt, a gdzie go ewentualnie dosypać. Najważniejszą rzeczą na tym etapie jest określenie położenia wysokościowego płaszczyzny nawierzchni. Jeśli teren jest mocno pochyły, nierówny lub planujemy jakieś uskoki warto pokusić się o profesjonalną niwelację z określeniem punktów wysokościowych, elementów charakterystycznych (początek i koniec schodków, początek i koniec pochylni itd.).

Podbudowa
W kolejnym etapie nasypujemy na dno koryta 5-10 cm warstwę piasku i zagęszczamy ją płytą wibracyjną, tworząc tzw. warstwę odsączającą. Następnie nawozimy i zagęszczamy poszczególne warstwy z kruszywa łamanego różnych frakcjach, licząc od najgrubszej frakcji na samym dole do najmniejszej na górze. Ilość warstw i frakcji powinna być tak dobrana, by uzyskać właściwą nośność konstrukcji podbudowy oraz dobre klinowanie poszczególnych warstw.

Obramowanie/krawężniki
Na jednej z warstw podbudowy (ok. 10-20 cm poniżej planowanego poziomu nawierzchni), po jej zagęszczeniu, mocujemy krawężniki. Osadza się je w półsuchej zaprawie do murowania kostki brukowej lub w tzw. zaprawie drenażowej. Warto pamiętać, by rozstaw krawężników był wielokrotnością wymiaru: szerokość kostki brukowej + spoina – dzięki temu całe elementy zmieszczą nam się między obrzeżami i unikniemy ich zbędnego docinania.

Warstwa wyrównawcza
Między obrzeża wysypujemy najdrobniejszą frakcję kruszywa łamanego (zwykle 2-5 mm) do poziomu „0” minus grubość bruku (4,5-5,2 cm), zagęszczamy kruszywo oraz wyprowadzamy płaszczyzny przez zgarnięcie, przy użyciu łaty, nadmiaru kruszywa.

Brukowanie i klinowanie nawierzchni
Na tak przygotowanej powierzchni układamy kostkę według wcześniej założonego wzoru, z zachowaniem miedzy kostkami przestrzeni 2-5 mm. Przestrzenie te po ułożeniu nawierzchni wypełniamy tym samym drobnym kruszywem łamanym, na którym bruk był układany. Nadmiar kruszywa oraz tzw. nadziarno (kruszywo, które ze względu na rozmiar lub kształt nie mieści się w przestrzeniach miedzy kostkami) zmiatamy z powierzchni bruku. Dobijamy kostki wyrównując jednocześnie nawierzchnię płytą wibracyjną z nakładką neoprenową – brak nakładki może powodować zarysowanie bruku. Po ostatecznym wyrównaniu powierzchni całość wymywamy wodą z użyciem twardej szczotki i zraszacza ogrodowego. Tak wykonana nawierzchnia nadaje się do użytkowania.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!