Najlepsze Domy
Wybór okien - unikajmy błędów

Wybór okien - unikajmy błędów

Projektując budynek, należy zastanowić się, jakie mamy oczekiwania wobec okien ze względu na funkcję, którą mają pełnić. Fot. Saint-Gobain Building Glass Polska
Projektując budynek, należy zastanowić się, jakie mamy oczekiwania wobec okien ze względu na funkcję, którą mają pełnić. Fot. Saint-Gobain Building Glass Polska
Wybierając okna warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych parametrów. Pozwoli to dobrać produkt dostosowany do indywidualnych potrzeb i

Projektując budynek, należy zastanowić się, jakie mamy oczekiwania wobec okien ze względu na funkcję, którą mają pełnić. Niestety bardzo często parametry okna sprowadza się do Uw, czyli izolacyjności cieplnej, a to nie wszystko. Zazwyczaj zastosowanie pakietu szybowego jednego rodzaju w całym budynku to błąd bez względu na to, czy budujemy dom tradycyjny, czy niskoenergetyczny.

Pierwszym parametrem okna, który bierzemy pod uwagę, jest właśnie jego izolacyjność cieplna, czyli parametr Uw. Na jego wartość wpływa kilka czynników: przede wszystkim Ug pakietu szybowego, czyli współczynnik przenikalności cieplnej, dalej parametry zespolenia szybowego, parametry konstrukcji okna, rodzaj użytej ramki w zespoleniu szybowym i na koniec sam montaż. Uw okna nie powinno być większe niż 0,8 W/mK. Im niższy współczynnik przenikania ciepła tym lepiej izoluje szyba okienna a w praktyce zespolenie kilku szyb.

W celu polepszenia parametrów na szybach stosuje się powłoki niskoemisyjne. Poprawiają one izolacyjność na skutek ograniczenia zjawiska promieniowania, dzięki nim promieniowanie cieplne jest odbijane do pomieszczenia, co pozwala na redukcję strat ciepła. Wadą ich stosowania często staje się niska przepuszczalność światła.

Najlepszą powłoką obecnie dostępną na rynku jest powłoka niskoemisyjna ECLAZ nakładana próżniowo oraz utwardzana laserem. Szkło ECLAZ stosowane w pakietach szybowych jest odpowiedzią na wyzwanie połączenia najwyższych parametrów termoizolacyjności z wysoką przepuszczalnością światła – mówi Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass Polska.

Energooszczędność i komfort cieplny

Dzięki zastosowaniu ECLAZ, okna z szybami dwukomorowymi umożliwiają uzyskanie najwyższej wartości zysku energii słonecznej (g71%), co zapewnia zarówno energooszczędność, jak i komfort cieplny w miesiącach zimowych.

ECLAZ może być łatwo stosowany dla uzyskania najwyższych parametrów termoizolacyjności okna. Pozwala uzyskać najwyższy poziom izolacyjności pakietu dwuszybowego wyrażonego wartością Ug 0,5 W/ (m2K). Szkło ECLAZ idealnie nadaje się także do użytku w pakietach trzyszybowych, głównie w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Może osiągnąć wartość Ug = 0,5 W/ (m2K), przy najwyższym poziomie zysków cieplnych dostępnym na rynku (do 60%) – dodaje Monika Naczeńska z Saint-Gobain Building Glass Polska.

Ile światła we wnętrzu?

W budynkach komfortowych dużą uwagę przywiązuje się do prawidłowego naświetlenia pomieszczeń naturalnym światłem słonecznym. Parametr, który określa, ile światła widzialnego przedostaje się przez okno do pomieszczenia to LT, czyli transmisja światła wyrażana w %. Oczywiście, im więcej światła przedostanie się przez okno, tym lepiej. W nowoczesnych zespoleniach trzyszybowych pożądane jest, aby parametr ten wynosił min. 77%. Możliwe jest uzyskanie nawet 79%, czyli tyle samo, co w zespoleniach dwuszybowych.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!