Najlepsze Domy
W stronę czystego powietrza. Ruszył rządowy program

W stronę czystego powietrza. Ruszył rządowy program

Program Czyste Powietrze to szansa na poprawę standardu energetycznego budynków w Polsce. Fot. Knauf Therm
Program Czyste Powietrze to szansa na poprawę standardu energetycznego budynków w Polsce. Fot. Knauf Therm
Unia Europejska zobligowała Polskę do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie stężenia szkodliwych pyłów PM 10 w powietrzu, które są powodowane głównie przez tzw. niskie emisje. W wielu polskich miastach zakazano już stosowania starych kotłów i wprowadzono obowiązek ich wymiany na nowe, efektywne. Teraz ruszył program Czyste Powietrze, realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje wsparcie inwestycji o charakterze modernizacyjnym, polegających na wymianie kotła, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji czy stolarki okiennej.

Już od 19 września właściciele budynków jednorodzinnych i osoby planujące budowę nowego domu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze. Jakie są jego zasady i jak wpłynie on na dalszy rozwój sektora budownictwa?

Łączny budżet projektu rozpisanego na lata 2018-2029 wynosi 103 mld złotych. Głównym wymogiem, który należy spełnić, jest wymiana źródła ciepła na spełniające rygorystyczne europejskie wymogi sprawności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Jak wskazują eksperci, program jest bardzo dobrym krokiem w kierunku eliminacji problemu smogu, jednak konieczne jest uświadomienie uczestnikom, że modernizacja systemu grzewczego musi iść w parze z ociepleniem budynku.

Główne założenia programu

Wsparcie finansowe może przyjąć jedną z dwóch podstawowych form: dotacji lub pożyczki. Dotacją objęte są inwestycje, których koszt zawiera się w granicach od 7 do 35 tys. złotych, a jej wysokość jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, przy czym wyszczególniono 7 grup. Na największą pomoc na poziomie 90% kwalifikowanych kosztów mogą liczyć rodziny z grupy I o dochodzie poniżej 600 zł na osobę, natomiast gospodarstwa z najwyższej VII grupy o dochodach na osobę powyżej 1600 zł, otrzymają 30% dofinansowania. Resztę potrzebnej kwoty będzie można pokryć z oferowanych przez WFOŚiGW pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. Dodatkowym rodzajem pomocy jest ulga podatkowa, przysługująca wnioskodawcom z VII grupy dochodowej. To mocne wsparcie dla tej części społeczeństwa, która do tej pory nie mogła sobie pozwolić na takie inwestycje. Bardzo pozytywnym elementem nowego Programu Czyste Powietrze jest także fakt, że uwzględnia on dofinansowania na docieplenie budynku.

Szacuje się, że około 52% emisji pyłów PM 10 pochodzi ze spalin z kotłów na paliwo stałe. Większość budynków w Polsce cechuje się niskim standardem termoizolacji i w związku z tym dużym zapotrzebowaniem na energię, którą trzeba wytworzyć spalając dużą ilość konwencjonalnych paliw. Aby uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, użytkownicy tych starych urządzeń stosują tani, niskiej jakości opał. Jeśli więc ograniczymy się do wymiany starego kotła węglowego na gazowy o wysokiej sprawności, koszty ogrzewania drastycznie wzrosną. Nieodłącznym komponentem modernizacji powinno być więc ocieplenie budynku. To bardzo ważna kwestia, którą trzeba uświadomić wszystkim osobom planującym renowację systemu grzewczego. Efektem skutecznej termomodernizacji powinna być bowiem nie tylko ekologiczna zmiana w postaci redukcji emisji, ale przede wszystkim korzyści wynikające z oszczędności finansowych i poprawy komfortu mieszkania – mówi Cezary Bieżoński, Regionalny Produkt Manager w firmie Knauf Therm.

Dofinansowanie na termoizolację

Lista przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze obejmuje między innymi dofinansowanie na docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące w wysokości do 150 zł za każdy metr kwadratowy ocieplenia. Punktem wyjścia do przeprowadzenia skutecznej modernizacji powinien być jednak audyt energetyczny, na który można otrzymać dofinansowanie do 1000 zł. Dokument ten pokazuje zakres i zasadność ekonomiczną prac, dlatego stanowi on jeden z niezbędnych etapów uczestnictwa w programie.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!