REKLAMA
Najlepsze Domy
Skuteczna walka ze smogiem

Skuteczna walka ze smogiem

Fot. Rockwool Polska
Fot. Rockwool Polska
Badania pokazują, iż dzięki kompleksowym inwestycjom zmniejszającym zapotrzebowanie na ciepło budynków jednorodzinnych można zredukować emisję benzo(a)piernu o 44%, pyłów PM2,5 o 22%, a pyłów PM10 o 23% w skali całego kraju, a tym samym znacząco zmniejszyć zjawisko smogu

W tym sezonie grzewczym niemal codziennie ogłaszano ostrzeżenia o smogu w wielu miastach, miasteczkach i gminach. Po raz pierwszy opinia publiczna tak szeroko zainteresowała się problemem jakości powietrza. Polacy oczekują szybkiej reakcji władz na zaistniałą sytuację. Samorządy odgrywają tu kluczową rolę. Najnowsza publikacja Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem (ISECS) przedstawia kompleksową propozycję walki ze smogiem.

Jak się okazuje, programy do tej pory wprowadzane w miastach nie rozwiązują problemu, a w niektórych sytuacjach mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

W odpowiedzi na kwestię niskiej jakości powietrza w Polsce oraz proponowane przez niektóre władze programy wymiany źródeł ciepła, dr Krzysztof M. Księżopolski z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem (ISECS) przygotował „Strategię walki ze smogiem”.

Biorąc pod uwagę ilość odnotowanych przekroczeń poziomów zanieczyszczeń powietrza w Polsce, konieczne jest podjęcie pilnych działań ograniczających zjawisko smogu. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest indywidualne ogrzewanie w gospodarstwach domowych, a jego udział w krajowej emisji wynosi 32% w przypadku pyłu zawieszonego całkowitego (TSP), 78% dla benzo(a)pirenu, 40% dla pyłów PM10 oraz 41% dla pyłów PM2,5. Ze względu na źródło problemu, osią strategii powinno być zmniejszenie emisji pochodzących z budynków jednorodzinnych, które stanowią aż 90% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce - diagnozuje problem autor raportu, dr Krzysztof M. Księżopolski.

Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat przyczyn i skutków smogu oraz przedstawia wyniki badania polegającego na zasymulowaniu kompleksowej modernizacji domów jednorodzinnych. Badanie to pokazuje redukcję zużycia energii i tym samym zmniejszenie emisji benzo(a)piernu, pyłów PM2,5 i PM10, którą można osiągnąć poprzez podniesienie standardu energetycznego budynków jednorodzinnych w Polsce.

Przeczytaj: Jak zbudować dom pasywny

W celu uzyskania pełniejszego obrazu, przeprowadzono dodatkowo symulację redukcji zużycia energii w dwóch typowych budynkach jednorodzinnych.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji, w przypadku przeanalizowanych budynków, pozwoliło na ograniczenie zapotrzebowania na energię o ok. 81%. Dodatkowa, późniejsza inwestycja w postaci wymiany źródła ciepła na mniej emisyjne, a jednocześnie cechujące się wyższą sprawnością, pozwoliłaby na dalszą redukcję zużycia energii oraz bezpośrednio związanych z nią kosztów ogrzewania. To z kolei, dzięki ograniczeniu niskiej emisji, bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości lokalnego powietrza. Efektu takiego nie osiągniemy wymieniając jedynie źródło ciepła. Badanie pokazuje, że jeśli w późniejszym etapie zdecydowalibyśmy się na przeprowadzenie modernizacji okazałoby się, że zainstalowane wcześniej nowe źródło ciepła jest przewymiarowane – w przypadku obu analizowanych budynków, nawet o ok. 81%.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!