Najlepsze Domy
Przemysł cementowy w Polsce: dowiedz się, dlaczego jest jednym z najnowocześniejszych w Europie

Przemysł cementowy w Polsce: dowiedz się, dlaczego jest jednym z najnowocześniejszych w Europie

Beton cement i kruszywa, wykorzystywane są na wielu etapach budowy, zarówno domów jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, jak również infrastruktury drogowej. O tym, jak zmienia się branża przemysłu cementowego mówi Marcin Mądry, Dyrektor Marketingu i Strategii Lafarge w Polsce

Są Państwo czołowym graczem na rynku cementu, kruszyw i betonu w Polsce. Pokutuje przekonanie, że branża cementu kruszyw i betonu jest energochłonna i produkuje wiele odpadów. Jakie zmiany, związane z rozwojem proekologicznych metod wytwarzania cementu i betonów, wprowadzili Państwo w ostatnich latach? Czy polski przemysł cementowy można nazwać nowoczesnym?

Marcin Mądry: W naszej branży istnieje wiele mitów, a największym jest ten mówiący, iż produkujemy wiele odpadów. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy szereg procesów modernizacji, dzięki którym Polski przemysł cementowy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a Lafarge jest tego najlepszym przykładem. Oprócz produkcji, cementu, betonu czy kruszyw staliśmy się rozwiązaniem wielu problemów współczesnej gospodarki.

Przykładem jest wykorzystanie paliw alternatywnych, przez co pomagamy rozwiązać problem gospodarowania odpadami w miastach. Największe inwestycje Lafarge w ostatnich latach koncentruję się właśnie wokół zwiększenia możliwości ich wykorzystania. W 2017 r. na terenie Cementowni Kujawy zbudowaliśmy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, który jest jedną z największych tego typu platform w Europie.

Rok później wspólnie z PGNiG Termika otworzyliśmy Zakład Separacji Popiołów Siekierki. Jest to druga na polskim rynku instalacja oczyszczająca popioły lotne powstające podczas spalania węgla. Dzięki niej z materiału dotychczas uznawanego za odpad, uzyskujemy pełnowartościowy produkt oraz paliwo. Dziś 73% energii potrzebnej do wypału klinkieru w naszych cementowniach pochodzi właśnie z paliw alternatywnych. Rocznie przetwarzamy ponad 400 000 ton odpadów, to jakby milionowe miasto przez rok nie produkowało śmieci. Wspomniane inwestycje stanowią najlepsze przykłady naszego wkładu w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego oraz troski o środowisko.

Cement jest również składnikiem betonu, drugiego po wodzie najpowszechniej stosowanego materiału budowlanego. Lafarge dużą wagę przykłada do redukcji emisji CO2. Uważamy, że dzięki naszym działaniom technologicznym i produktowym możemy mieć realny wpływ na zahamowanie globalnych zmian klimatycznych. Od 1990 roku wydaliśmy jako branża blisko 10 mld złotych na modernizację zakładów, dzięki czemu obniżyliśmy emisję o 30% o czym mało się mówi. W ciągu następnych 2-3 lat jako Lafarge chcemy obniżyć ten wskaźnik o kolejne 15% od obecnego poziomu. W tym celu rozwijamy technologie, które pozwolą nam wychwytywać a później wykorzystać pozostały emitowany w procesie dwutlenek węgla – np. prowadzimy pracę nad nowym rodzajem paliwa dla branży lotniczej.

Z punktu widzenia środowiskowego ważne jest to, aby na krajowym rynku wykorzystywany był cement z polskich zakładów, gdyż jest to produkt podlegający wysokim standardom środowiskowym. Dziś jako branża walczymy również o to, aby zahamować import cementu z takich państwa jak Białoruś czy Turcja, gdyż każda tona zaimportowana spoza UE to nie tylko dodatkowe emisje związane z transportem, ale również dużo większe emisje w samym procesie produkcji. Państwa te nie są objęte normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!