Najlepsze Domy
Pompy ciepła podbijają Polskę

Pompy ciepła podbijają Polskę

Pompy ciepła to niewątpliwie technologia, która jest i będzie stosowa­na w nowoczesnych domach. Ponadto, przy coraz większych możli­wościach dofinansowania inwestycji przyczyniających się do likwidacji nieefektywnych kotłów stałopalnych, technologia pomp ciepła jest coraz częściej stosowana również w budynkach starszych.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w raporcie dotyczącym efektywności energetycznej z 2016 roku uznała pompy ciepła za najlepszą dostępną technologię (czyli BAT z ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki) ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, głównie ze względu na najwyższą efektywność oraz aspekty ekologiczne. Oprócz tego że pompa ciepła jest najbardziej ekologicznym, bezpiecznym i komfortowym źródłem ciepła jest też niezwykle tania w eksploatacji, ponieważ spośród wszystkich urządzeń grzewczych osiąga najwyższą klasę efektywności A++ – mówi dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Menedżer ds. marki NIBE.

I dodaje: – Osobiście od 7 lat użytkuję pompę ciepła i uważam, że jest to technologia, która w przyszłości zastąpi wszystkie inne technologie grzewcze oparte o paliwa stałe, takie jak: olej, gaz, drewno czy węgiel i będzie tak powszechna, jak w krajach skandynawskich.

ENERGIA GEOTERMALNA I AEROTERMALNA TO DARMOWA ENERGIA, WYKORZYSTYWANA PRZEZ POMPY CIEPŁA, DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA NASZYCH DOMÓW

Energię geotermalną można pozyskiwać m.in. poprzez zainstalowanie gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym (odwierty) lub poziomym lub w stosowanym rzadko układzie woda/woda poprzez układ dwóch studni do poboru i zrzutu wody gruntowej. Urządzenie to pozwala zasilać w energię instalację grzewczą, chłodzącą i podgrzewającą wodę użytkową w domu. Systemy gruntowych pomp ciepła wymagają odwiertów i drążenia w ziemi lub dużych przestrzeni (np. dużej działki, jeśli decydujemy się na pompę z poziomym wymiennikiem gruntowym), ale jest to najbardziej efektywne i stabilne źródło pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania domów.

Prace ziemne można pominąć decydując się na pompę ciepła typu powietrze-woda. Wykorzystuje ona energię słoneczną zgroma­dzoną w powietrzu atmosferycznym. Jednak podczas srogiej zimy jej wydajność spada, dlatego będzie droższa w eksploatacji w po­równaniu do pomp gruntowych.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że pom­py ciepła do działania potrzebują wyłącz­nie dostępu do prądu. W przypadku montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaicz­ną generującą energię elektryczną ze słońca, możliwe jest osiągnięcie darmowego ogrzewa­nia domu i wody. Zauważmy też, że pompa ciepła to jedyne urządzenie, które może za­pewnić nam nie tylko ekologiczne ogrzewa­nie, ale i chłodzenie domu i nie wymaga przy tym żadnej obsługi, wykonania komina, ko­tłowni i pomieszczenia na opał.

PRZYKŁADY NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH URZĄDZEŃ, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ ENERGIĘ GEOTERMALNĄ I Z POWIETRZA

Nowa inwerterowa pompa ciepła NIBE F1255

NIBE F1255 jest najbardziej zaawansowa­ną inwerterową gruntową pompą ciepła. Urządzenie to króluje wśród najlepszych pomp ciepła, i to nie tylko na rynku pol­skim. Charakteryzuje je wysoka efektyw­ność i funkcjonalność oraz, co równie waż­ne, prostota instalacji i obsługi. Urządzenie automatycznie dopasowuje się do zmienia­jącego się w ciągu roku zapotrzebowania na ciepło. A odbywa się to bez skoków po­boru energii. Sterownik pomp ciepła NIBE sam optymalizuje pracę systemu. Dzięki temu pompa ciepła jest niemal urządzeniem „plug and play” (z ang. podłącz i używaj). Pompa ciepła NIBE F1255 osiąga bardzo wysoki średnioroczny współczynnik spraw­ności (SCOP). Przy parametrach 0/35 dla klimatu zimnego i mocy obliczeniowej 12 kW wynosi on aż 5,5.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!