REKLAMA
Najlepsze Domy
Jak efektywnie ustawić kolektory słoneczne

Jak efektywnie ustawić kolektory słoneczne

Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zawsze prostopadłego kąta padania promieniowania słonecznego na kolektor. Wówczas przepuszczalność promieniowania przez szybę, a także przyjmowanie promieniowania przez absorber byłaby na najwyższym poziomie.

Podstawowym warunkiem uzyskania efektywnej pracy instalacji solarnej jest właściwe nasłonecznienie kolektorów słonecznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zawsze prostopadłego kąta padania promieniowania słonecznego na kolektor. Wówczas przepuszczalność promieniowania przez szybę, a także przyjmowanie promieniowania przez absorber byłaby na najwyższym poziomie.

Jednak zmienne ustawianie kolektora względem Słońca stosuje się bardzo rzadko – głównie ze względu na dodatkowe koszty instalacji stelaży i ich serwisowania. Zwłaszcza, że kolektory słoneczne charakteryzują się szerokim zakresem pracy. I tak np., szyba kolektora płaskiego (najwyższej klasy przepuszczalności) przepuszcza większość (około 90%) promieniowania nawet przy znacznym odchyleniu (60º) od kierunku prostopadłego.

Nachylenie kolektora słonecznego do poziomu zależy głównie od pory roku. Pionowe ustawienie panelu w zimie pozwala uzyskiwać najwięcej ciepła – słońce porusza się wówczas nisko nad horyzontem. Jest to jednak ustawienie bardzo niekorzystne w lecie. Wtedy kąt padania promieni słonecznych na pionowo ustawiony kolektor jest ostry. Badania, porównujące miesięczne nasłonecznienie, wykazały, że najkorzystniej jest ustawić kolektor pod kątem 45º lub nieco niższym.

Zalecane nachylenie kolektorów słonecznych uzależnione jest także od przeznaczenia instalacji solarnej. Najczęściej kolektory przewidziane są do całorocznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wówczas nachylenie kolektorów powinno wynosić od 30 do 45º. W instalacjach przewidzianych do dodatkowego wspomagania ogrzewania CO, zaleca się instalować kolektory z wyższym nachyleniem. W ten sposób poprawia się warunki nasłonecznienia w okresie jesienno-zimowym, a jednocześnie obniża nasłonecznienie latem, zmniejszając możliwość występowania przegrzewów.

W nietypowych warunkach zabudowy, gdy połacie dachu są usytuowane w osi wschód-zachód, możliwe są dwa rozwiązania. Można zastosować układ dwóch baterii kolektorów lub też jednej baterii o zwiększonej ilości kolektorów. Wówczas skierowanie dla typowego wieczornego rozbioru wody użytkowej, zaleca się wybrać w kierunku zachodnim. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zabudowa kolektorów słonecznych na południowej elewacji budynku – płaskich na stelażach lub próżniowych w pozycji pionowej.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę instalując kolektory jest ich umiejscowienie na dachu. Odległość kolektorów słonecznych od krawędzi dachu powinna wynosić minimum metr, ze względu na zwiększone siły oddziaływania wiatru w tych obszarach dachu. Wskazana jest także zabudowa kolektorów w górnej części połaci dachu, aby nie dopuszczać do powstawania obciążeń przez zsuwający się śnieg. Dla ochrony przed naporem śniegu można również stosować barierki przeciwśnieżne.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!