Najlepsze Domy
Farby bezpieczne dla zdrowia

Farby bezpieczne dla zdrowia

Ekipy malarskie i pracownicy z branży budowlanej narażeni są w miejscu pracy na wpływ szkodliwych substancji zawartych w farbach malarskich. Do najbardziej niebezpiecznych składników farb należą lotne związki organiczne (LZO). Substancje te mają negatywny wpływ na zdrowie malarzy – dostają się przez układ oddechowy do krwiobiegu i transportowane są do każdej komórki organizmu. Według wprowadzonych od 1 stycznia 2010 roku przez UE przepisów zawartość LZO w farbach matowych wewnętrznych nie powinna być wyższa niż 30 gramów na litr.

Maksymalnie 30 gramów lotnych związków organicznych (LZO) na litr – tyle według UE powinny zawierać farby matowe do wnętrz bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ekip remontowych. Narażanie się codziennie na większą liczbę niebezpiecznych składników może być szkodliwe dla całego organizmu. Dlatego warto wybierać farby o najniższej zawartości LZO – ze znakiem E.L.F., które nie zawierają lotnych związków organicznych ani plastyfikatorów. 

Wybierz farbę o najniższej zawartości LZO

W pracy malarza duże znaczenie ma rodzaj farby oraz ilość zawartych w niej lotnych związków organicznych. Warto szczególną uwagę zwrócić na farby, których zawartość LZO jest nawet niższa niż dopuszczalne przez UE limity. Przykładem może być oferta farb Caparol ze znakiem E.L.F., które zawierają aż trzydziestokrotnie mniej substancji szkodliwych i lotnych (w tym półlotnych związków organicznych – plastyfikatorów/zmiękczaczy) niż dopuszczalne limity podane przez UE.

Czytaj także: Zabezpieczenie drewna na zewnątrz domu. 

  • kirito,

    na bank bezpieczny dla zdrowia jest dulux easycare. pytałem się o to fachowcom i potwierdzili że śmiało można nawet w pokojach dzieci nim malować