Najlepsze Domy
Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy łatwy montaż instalacji, który nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych. Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp.

Po oddaniu ciepła do wody instalacyjnej, gaz się schładza i skrapla, aby następnie na zaworze rozprężnym, obniżyć jego ciśnienie i przygotować do kolejnego cyklu pracy.

W czasie pracy powietrznej pompy ciepła, zwłaszcza przy niskich temperaturach, odzyskiwanie ciepła z powietrza wiąże się ze zjawiskiem powstawania szronu i lodu na powierzchni parownika. Jest to zjawisko normalne, ale niekorzystne, ponieważ obniża efektywność odbioru ciepła z powietrza i w konsekwencji sprawność pompy ciepła. W związku z tym konieczne jest cykliczne przeprowadzanie procesu jego rozmrażania. Aby proces był skuteczny musimy w swojej instalacji posiadać magazyn ciepła (zbiornik buforowy, zbiornik ciepłej wody), z którego pompa ciepła będzie mogła pobrać niezbędną ilość energii do skutecznego usunięcia oblodzenia parownika.

Więcej o ekologicznych rozwiązaniach grzewczych, wykorzystujących odnawialne źródła energii będziemy mówić w trakcie 4Buildings. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15 - 17 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!