Najlepsze Domy
Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy łatwy montaż instalacji, który nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych. Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp.

Konieczne jest podłączenie zasilania elektrycznego pomiędzy budynkiem a urządzeniem zewnętrznym, a także komunikacji pomiędzy nim a wewnętrzną automatyką sterującą. Zasadnicza różnica polega natomiast na podłączeniu medium grzewczego pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną instalacją.

Kalkulacja ekonomiczna

Aż 84% to udział energii przeznaczonej na ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie ciepłej wody w całym bilansie zużycia energii w gospodarstwie domowym. To ogromne wydatki, które można zmniejszyć o połowę lub nawet zminimalizować do zera.

Pompa ciepła z kolei w swojej pracy wykorzystuje Odnawialne Źródła Energii oraz energię elektryczną. Urządzenie tego typu pozyskuje energię cieplną z naturalnych źródeł tj. grunt lub wody gruntowe lub powietrze, co znacząco zmniejsza koszty ogrzewania. Do pracy pompa ciepła pozyskuje aż 75% potrzebnej energii z otoczenia, a tylko 25% należy zakupić w postaci energii elektrycznej (niezbędnej do działania pompy ciepła).

Jak sugeruje Jerzy Grabek – koordynator szkoleń w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o: Pompę ciepła warto połączyć z systemem fotowoltaicznym, dzięki czemu niezbędna energia elektryczna może być również pozyskana z naturalnych źródeł. Takie rozwiązania prowadzą do stworzenia domu zeroenergetycznego, czyli budynku, w którym koszty eksploatacyjne są na minimalnym poziomie ok. 230-260 zł rocznie. Są to koszty związane z korzystaniem z sieci energetycznej. Jednak nawet bez połączenia pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego, a jedynie za pomocą samej pompy ciepła lub kotła kondensacyjnego, można znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym.

Więcej o ekologicznych rozwiązaniach grzewczych, wykorzystujących odnawialne źródła energii będziemy mówić w trakcie 4Buildings. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15 - 17 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy!

Aby moc porównać, nawet szacunkowo, koszty poszczególnych systemów grzewczych, warto wyjść od wspólnego założenia – dla jakiego budynku z jakim zapotrzebowaniem cieplnym szukamy systemu grzewczego?

Załóżmy, że mamy budynek o powierzchni 150 m2 o standardzie energetycznym 50 kWh/m2/rok, czyli budynek dobrze izolowany cieplnie. Mieszkają w nim 4 osoby korzystające z ciepłej wody codziennie przez cały rok. Ich zapotrzebowanie jest standardowe – 50 l na osobę na dzień, temperatura wody na poziomie 55°C. Mając takie dane, możemy oszacować, jakie koszty eksploatacyjne przypadną dla poszczególnych systemów grzewczych. Najbardziej kosztowne będzie korzystanie z kondensacyjnego kotła olejowego. Tutaj łączny koszt CO i CWU może wynosi ok. 3 827 zł. Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny generuje roczny koszt eksploatacyjny na poziomie około 2403 zł. Widać tutaj znaczącą różnicę. Natomiast w przypadku samej pompy ciepła typu powietrze-woda koszty roczne mogą utrzymać się na poziomie około 1522 zł. (wszystkie ceny aktualne na grudzień 2018, taryfa G12w, ogrzewanie podłogowe) – wyjaśnia Jerzy Grabek.

Porównując koszty ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody starym kotłem gazowym do działania pompy ciepła, widać znaczące różnice w wydatkach na koszty eksploatacyjne. Warto też przy modernizacji budynku i wymianie systemu grzewczego pomyśleć nad systemem fotowoltaicznym. Choć średni roczny udział zużycia energii elektrycznej w bilansie całego gospodarstwa domowego plasuje się na poziomie niecałych 7%, warto je obniżyć (energię pozyskaną z systemu fotowoltaicznego można wykorzystać również do zasilenia sprzętu AGD i RTV oraz oświetlenia).

Zasada działania

Zasadę działania powietrznych pomp ciepła wyjaśnia Marcin Krystoń, właściciel firmy Villa Värme.

Pompy ciepła zasilane powietrzem zewnętrznym, z racji na sposób pozyskiwania ciepła, są zwykle urządzeniami instalowanymi na zewnątrz budynku. Energia z powietrza jest odzyskiwana na parowniku pompy ciepła - jest to wymiennik, który swoją konstrukcją przypomina chłodnicę samochodową. Przepływ powietrza przez parownik wymusza wentylator, który w zależności od mocy grzewczej pompy ciepła, musi pracować z wydajnością od 2000 do 5000 m³/h i więcej.
Energia i temperatura powietrza powodują wrzenie i parowanie czynnika chłodniczego w pompie ciepła, który ze stanu ciekłego przechodzi w stan gazowy. W takiej postaci trafia do sprężarki, która podnosi ciśnienie czynnika chłodniczego z kilku do kilkudziesięciu barów. Nagłemu przyrostowi ciśnienia towarzyszy gwałtowny wzrost temperatury – od kilku stopni do 80-90ºC.
Następnie sprężony i gorący gaz trafia do skraplacza, jest to płytowy wymiennik ciepła, w którym następuje wymiana energii między sprężonym gazem gorącym a wodą z instalacji centralnego ogrzewania.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!