Najlepsze Domy
Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Ekologiczne ogrzewanie z powietrzną pompą ciepła

Do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy łatwy montaż instalacji, który nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych. Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp.

Decydując się na powietrzną pompę ciepła należy wziąć pod uwagę rozkład temperatur powietrza w ciągu roku – w sezonie grzewczym jest ona zdecydowanie niższa niż latem, w związku z tym również sprawność pompy w tym okresie spada. Mimo to, nowoczesne konstrukcje urządzeń tego rodzaju mogą pracować nawet, gdy temperatury zewnętrzne sięgają -20ºC. Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie nie zapewnia ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Efekt ten jest charakterystyczny dla wszystkich pomp ciepła typu powietrze/woda.

Więcej o ekologicznych rozwiązaniach grzewczych, wykorzystujących odnawialne źródła energii będziemy mówić w trakcie 4Buildings. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15 - 17 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy!

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wsparcia elektrycznego w postaci grzałki lub hydraulicznego za pomocą kotła. W takim systemie pompa ciepła pracuje wówczas, gdy koszty jej eksploatacji są niższe od dodatkowego źródła ciepła, z kolei w przypadku dużych mrozów uruchamia się alternatywne źródło.

Split czy monoblok?

Pompy ciepła powietrze/woda dzielą się na dwa główne rodzaje. Są to urządzenia typu split oraz monoblok. Oba te rozwiązania mają ten sam cel: pobrać energię z powietrza zewnętrznego i przekazać ją do wodnej lub glikolowej instalacji grzewczej. Różnica polega na budowie urządzenia. Wyraz „split” w języku angielskim znaczy „rozdzielić” i to tłumaczenie jest trafne, jeżeli chodzi o charakterystykę takiej pompy.

O ile przy pompach ciepła typu monoblok sama pompa ciepła składa się z jednej jednostki, w której znajduje się kompletny układ chłodniczy, czyli sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz wentylator, a wszystko jest szczelne i hermetyczne, o tyle w przypadku pomp ciepła typu split urządzenie składa się z dwóch jednostek: zewnętrznej (w której znajduje się część układu chłodniczego pompy ciepła: parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator), a także z jednostki wewnętrznej zainstalowanej w budynku, w której znajduje się skraplacz pompy ciepła. Obie jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej (strona wysokiego ciśnienia) oraz ciekłej (strona niskiego ciśnienia).

Montaż

W przypadku montażu powietrznej pompy ciepła (monoblok czy split) większość prac, które instalator musi wykonać jest dosyć podobna i wspólna dla obu technologii. Prawie zawsze musimy wykonać zewnętrzny postument. Może to być konstrukcja stalowa lub fundament betonowy – musi on posiadać wyprowadzenie odpływu skroplin, które wydzielane są przez pompę ciepła w momencie odszraniania.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!