Najlepsze Domy
Dobieramy moc kotła kondensacyjnego

Dobieramy moc kotła kondensacyjnego

Co zrobić, aby kocioł kondensacyjny pracował z odpowiednią mocą? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Oto krótki poradnik, dzięki któremu zrozumiesz, w jaki sposób audytorzy lub projektanci ogrzewania ustalają optymalną moc kotłów kondensacyjnych.

Względy techniczne i ekonomiczne – to najważniejsze kwestie, które bierze się pod uwagę, aby odpowiednio dobrać kocioł kondensacyjny. Dzięki prawidłowemu dostosowaniu mocy kotła urządzenie będzie pracować efektywnie przy zmieniającym się obciążeniu cieplnym. 

4 wskazówki, dzięki którym znajdziesz dla siebie idealne urządzenie

1. Zapotrzebowanie na ciepło w budynku – kluczowy element przy wyborze odpowiedniego kotła kondensacyjnego

Zapotrzebowanie na ciepło pozwala ustalić, ile energii cieplnej wystarczy do ogrzania pomieszczeń w domu, aby zachować odpowiednie warunki termiczne. W trakcie obliczeń bierze się pod uwagę bilans strat i zysków cieplnych. Przy określaniu strat można posługiwać się przyjętymi wskaźnikami, według których:

- dom bez izolacji cieplnej, który został zbudowany przed 1982 rokiem, generuje 120–200 W/m2 strat ciepła,

- dom dobrze zaizolowany, zbudowany pod koniec lat 90., przynosi straty ciepła rzędu 60–90 W/m2,

- nowo wybudowany dom, który jest prawidłowo zaizolowany, generuje zaledwie 50 W/m2 strat ciepła.

2. Sezonowe i szczytowe zapotrzebowanie na ciepło – jak za ich pomocą określić moc kotła?

Zapotrzebowanie na ciepło w budynku określa się dwutorowo. Zadaniem architektów lub audytorów jest podanie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło i wskaźnika szczytowego zapotrzebowania na ciepło.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [kWh/m2 × rok]

Określa, jaka ilość ciepła jest wymagana (w skali roku) dla każdego metra kwadratowego powierzchni ogrzewanego budynku, aby utrzymać w nim zakładaną temperaturę wewnętrzną. Sezonowe zapotrzebowanie jest zależne od standardu izolacji cieplnej budynku i rodzaju zastosowanej wentylacji. Do obliczeń mocy kotła potrzebne są jednak również takie parametry jak: powierzchnia budynku, średnioroczna sprawność pracy kotła i czas pracy kotła w ciągu roku (zwykle 1800–2200 h/rok).

Szczytowe zapotrzebowanie na ciepło [W/m2]

Określa, jaka ilość ciepła jest wymagana chwilowo w warunkach obliczeniowych (dla określonych temperatur wewnątrz domu i temperatury zewnętrznej), aby utrzymać zakładany komfort cieplny. Szczytowe zapotrzebowanie zależy od standardu energetycznego budynku. Aby obliczyć moc kotła, potrzebujesz również informacji na temat powierzchni budynku i średniorocznej sprawności pracy kotła.

3. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na moc kotła kondensacyjnego

Wszystkie obliczenia związane z określaniem zapotrzebowania na ciepło powinny uwzględniać szereg parametrów. Architekci i audytorzy biorą pod uwagę m.in.:

lokalizację w strefie klimatycznej kraju – według normy PN-EN 12831 w Polsce wyróżnia się 5 stref klimatycznych. Przykładowo: dla centralnych regionów kraju jest to trzecia strefa, w której projektowana temperatura zewnętrzna wynosi -20°C, a średnia roczna temperatura zewnętrzna jest równa 7,6°C;

standard izolacji i rodzaj zastosowanej wentylacji – im lepsza izolacja i wentylacja, tym mniejsze straty energii cieplnej;

usytuowanie domu względem stron świata – domy, w których większość okien jest skierowanych w stronę południową, mogą zyskać więcej energii cieplnej ze słońca niż domy, które są w dużej mierze usytuowane w kierunku północnym;

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!

REKLAMA