Najlepsze Domy
Cechy domu pasywnego

Cechy domu pasywnego

Dom pasywny to szczególny rodzaj budynku energooszczędnego, który musi odpowiadać specyficznym kryteriom opracowanym przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Fot. Knauf Therm
Dom pasywny to szczególny rodzaj budynku energooszczędnego, który musi odpowiadać specyficznym kryteriom opracowanym przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Fot. Knauf Therm
Dom pasywny to szczególny rodzaj budynku energooszczędnego, który musi odpowiadać specyficznym kryteriom opracowanym przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Pierwotne cechy tego standardu zostały opracowane jeszcze w latach 80. i odpowiadały założeniom budynków zeroenergetycznych, które są w stanie ogrzewać się same, bez udziału aktywnego systemu grzewczego.

Dom wysoko energooszczędny, uznawany za inwestycję wymagającą zastosowania drogich i zaawansowanych technologii, wraz ze zmianą prawa budowlanego w roku 2021 stanie się standardem w budownictwie jednorodzinnym. Jego przegrody będą musiały spełniać bardzo restrykcyjne kryteria termoizolacyjności, które zbliżają nas do idei budownictwa pasywnego.

Cztery lata temu weszły w życie nowe warunki techniczne, które stopniowo zaostrzają wymagania dotyczące oszczędności energii w budynkach. Zgodnie z nimi budowane od stycznia 2017 roku domy jednorodzinne mają mieć roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną łącznie do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody na poziomie 95 kWh/(m2rok). Już za niecałe trzy lata wartość ta ma zostać obniżona do 70 kWh/(m2rok).

Domy o takich parametrach będą musiały charakteryzować się wysoką termoizolacyjnością przegród, zbliżoną do kryteriów, jakie spełniają domy pasywne. Oznacza to konieczność stosowania lepszych materiałów termoizolacyjnych oraz odpowiedniego zaprojektowania wszystkich elementów budynku.

Dom 2021 roku a standard pasywny

Dom pasywny to szczególny rodzaj budynku energooszczędnego, który musi odpowiadać specyficznym kryteriom opracowanym przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt. Pierwotne cechy tego standardu zostały opracowane jeszcze w latach 80. i odpowiadały założeniom budynków zeroenergetycznych, które są w stanie ogrzewać się same, bez udziału aktywnego systemu grzewczego. Doświadczenia europejskie spowodowały jednak, że dopuszczono użycie minimalnej ilości energii potrzebnej do ogrzewania. Nadal, pomimo obniżenia kryteriów i dynamicznego rozwoju energooszczędnych technologii, budynki pasywne są uważane przez wiele osób za niedostępne cenowo. Tego typu budynek musi być bowiem zaprojektowany w taki sposób, by jego zapotrzebowanie na energię do samych celów ogrzewania nie przekraczało 15 kWh/(m2rok). Co ważne, dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło nie może być pokryte kosztem wysokiego zużycia np. energii elektrycznej, lecz energią odnawialną.

Warto natomiast zauważyć, że wymagania dotyczące termoizolacyjności przegród w budynku pasywnym oraz te zawarte w normach prawnych przewidzianych na rok 2021, są do siebie zbliżone. Dla przykładu ściany w pierwszym z tych obiektów muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15 W/m2K, zaś w drugim – 0,2 W/m2K. Podobną prawidłowość można zaobserwować w przypadku wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien. Współczynnik przenikania ciepła w stolarce pasywnej Uw nie może przekraczać poziomu 0,8 W/mK, a w tej stosowanej po 2021 roku – 0,9 W/m2K. W obydwu standardach niskie zapotrzebowanie na energię konwencjonalną uzyskuje się przede wszystkim dzięki bardzo wysokiemu standardowi termoizolacyjności przegród zewnętrznych. Jak go osiągnąć?

Jak zbudować dom na 2021 rok?

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!