Najlepsze Domy
Wymagające docieplenie balkonów i tarasów

Wymagające docieplenie balkonów i tarasów

Balkon, jak i taras możemy zaliczyć do tych elementów newralgicznych każdego budynku. Fot. Quick-Mix
Balkon, jak i taras możemy zaliczyć do tych elementów newralgicznych każdego budynku. Fot. Quick-Mix
Balkon, jak i taras możemy zaliczyć do tych elementów newralgicznych każdego budynku, odpowiedzialnych za obniżenie efektywności energetycznej. Jednak zastosowanie odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz poprawny montaż to remedium na straty ciepła.

Zmieniające się z roku na rok przepisy prawne podwyższają i tak coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków. Elementy takie jak tarasy, balkony, czy płaskie dachy nie są stanowią w tym wypadku żadnego wyjątku. Nie należy bowiem zapominać, że również źle zaizolowany balkon czy taras może generować poważne straty ciepła, a tym samym większe (nawet o 30%) zapotrzebowanie na energię grzewczą. Dlaczego?

Otóż to właśnie te elementy budynku wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Nie dość, że te czynniki przyspieszają starzenie materiałów z których wykonane są balkony i tarasy, ale też i ujawniają często skutki występujących w tych miejscach mostków termicznych.

Błyskawiczna ucieczka ciepła

Mostki termiczne to najogólniej mówiąc „bolączka” każdego budynku energooszczędnego. Szczególnie tych, w których zaprojektowano dodatkowe balkony i tarasy. Te elementy są nieogrzane i wystawione na oddziaływanie niskich i wysokich temperatur oraz wilgoci. Po dłuższym oddziaływaniu wilgoć przenika do konstrukcji balkonu i tarasu, znacząco obniżając właściwości izolacyjne materiałów termoizolacyjnych.

Należy pamiętać, że to właśnie balkony i tarasy to miejsca ucieczki ciepła z budynku. Są to elementy przegrody o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła. Powoduje to, że temperatura wewnętrzna powierzchni przegrody jest tu niższa niż w pozostałej jej części, ponieważ ulega szybkiemu wychłodzeniu. Ucieczka ciepła, czyli mostek termiczny, występuje na połączeniu przegrody z elementami konstrukcyjnymi balkonu lub tarasu, na skutek zastosowania materiału o większej przewodności cieplnej, zwłaszcza gdy warunki termiczne na zewnątrz są zdecydowanie niższe od panujących wewnątrz budynku. Czy możliwe jest uniknięcie mostków termicznych?

Ucieczka ciepła jest nie do uniknięcia, ale na pewno da się ją maksymalnie zminimalizować. Szczególnie jest to istotne w budynkach energooszczędnych, gdzie graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła (Ψ), wynikających z powstawania mostków cieplnych na połączeniu płyt balkonowych nie mogą być większe niż 0,20 W/mK.

W przypadku innych mostków cieplnych występujących w bryle domu energooszczędnym nie powinny one przekroczyć 0,10 W/mK. Jak zatem zapobiec negatywnym konsekwencjom występowania mostków termicznych balkonów i tarasów? Otóż wykonawcy mają do dyspozycji dwa rozwiązania.

Dwa sposoby na mostki

Zanim zaprezentujemy metody prowadzące do skutecznej termoizolacji balkonu i tarasu warto zauważyć, że na co dzień większość z nas używa tych pojęć zamiennie. Tymczasem balkon to wystająca poza obrys budynku płyta, podczas gdy taras zaprojektowany może być nad pomieszczeniem ogrzewanym, spełniając równocześnie funkcję stropu lub jako płyta zlokalizowana na gruncie czy też na piętrze, podparta słupami.

W przypadku istniejącej płyty balkonowej możemy zapobiec ucieczce ciepła poprzez obłożenie jej izolacją ze wszystkich stron. Jednak takie rozwiązanie nie likwiduje powstawania mostków termicznych na połączeniu elementów konstrukcyjnych balkonu i ściany. Najefektywniejszym sposobem jest zastosowanie izolacji termicznej w miejscu połączenia konstrukcji stropu z płytą balkonu, co pozwoli wyeliminować mostki cieplne i zachować ciągłość pionowej izolacji termicznej.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!