Najlepsze Domy
Trwała hydroizolacja fundamentu na lata

Trwała hydroizolacja fundamentu na lata

Prawidłowa hydroizolacja fundamentów zapewni ochronę przed działaniem wody na długie lata podczas eksploatacji budynku. Dobór materiałów i wykonanie hydroizolacji watro wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ponieważ tylko zastosowanie systemowych rozwiązań pozwoli na właściwe połączenie izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Często kierując się doraźną potrzebą oszczędności podczas budowy, oszczędzamy na materiałach budowlanych lub całkowicie pomijamy wykonanie izolacji fundamentu.

Wychodząc z założenia, że fundamentu i tak nie widać gołym okiem, uznajemy, że hydro- i termoizolacja tej części budynku jest wymysłem kreujących nowe produkty marketingowców firm z branży chemii budowlanej. Nic bardziej mylnego.

Wilgoć i woda już w ciągu kilku lat mogą spowodować nieodwracalne i poważne szkody, nierzadko odbijające się na konstrukcji całego budynku. Brak hydroizolacji najczęściej prowadzi do:

  • - przemarzania murów – stopniowo nasiąkające wodą fundamenty tracą swoją izolacyjność termiczną oraz wytrzymałość;
  • - rozwoju grzybów i pleśni – mikroorganizmy przyczyniają się do stopniowej degradacji muru, a poza tym maja bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców domu;
  • - stopniowego kruszenia się ścian – wytrącające się na powierzchni ścian fundamentowych sole mineralne wnikają do wnętrza konstrukcji i powodują powolne rozsadzanie.

Z kolei pominięcie termoizolacji podziemnych części domu znacznie pogarsza bilans energetyczny budynku i naraża użytkowników na dodatkowe koszty związane z jego corocznym ogrzaniem (zwłaszcza w przypadku domów podpiwniczonych).

Zatrzymać wodę

Do prawidłowego zaprojektowania hydroizolacji fundamentów niezbędne jest dokonanie analizy warunków gruntowych, wodnych, ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, sposobu użytkowania budynku.

W przypadku domów podpiwniczonych należałoby także zweryfikować wymagania stawiane pomieszczeniom wewnątrz budynku. Hydroizolacje, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, na ogół dzieli się na: przeciwwilgociowe (zwane niekiedy izolacją typu lekkiego), przeciwwodne izolacje typu średniego (jeśli mamy do czynienia z działaniem wody bezciśnieniowej) oraz przeciwwodne izolacje ciężkie (w wypadku oddziaływania na fundament wody pod ciśnieniem).

Podczas doboru materiałów trzeba kierować się także agresywnością środowiska (np. duże stężenie kwasów humusowych w gruncie) i trwałością projektowanej izolacji.

Czytaj także: Fundament dobrze ocieplony

Prawidłowe projektowanie hydroizolacji musi być poprzedzone dokładną analizą obciążenia wodą. Elementy budowli stykające się z gruntem zawsze są narażone na działanie wilgoci. Może to być wilgoć, która nie wywiera parcia hydrostatycznego oraz wilgoć wywierająca takie parcie.

W pierwszym przypadku jest to woda podciągana kapilarnie przez grunt lub też woda opadowa, która bez większych oporów przenika przez grunt mało spoisty. Wymagany jest tu współczynnik przepuszczalności wody min 0,01 cm/s.

Brak istotnego parcia hydrostatycznego można osiągnąć również przy gruntach spoistych, jednak pod warunkiem stosowania pionowych warstw odsączających, które kierują wodę do poprawnie działającego drenażu.

W innych przypadkach mamy do czynienia z parciem hydrostatycznym, które zależy od wysokości słupa wody gruntowej.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!