REKLAMA
Najlepsze Domy
Szczelny i ciepły dach płaski

Szczelny i ciepły dach płaski

Poprawnie wykonany dach płaski powinien chronić budynek nie tylko przed przenikaniem wód opadowych, ale też niekontrolowanymi zmianami temperatur np. nadmiernymi stratami ciepła zimą lub silnym nagrzaniem. Aby zapewnić długoletnią, niezawodną pracę dachu trzeba więc go wykonać starannie z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów.

Dach płaskie, niezależnie czy wykonywane są na nowym budynku czy też remontowanym, składają się z 4 podstawowych warstw: elementów konstrukcyjnych z warstwą spadkową, paroizolacji, izolacji termicznej oraz z pokrycia dachowego, które też stanowi izolację przeciwwodną. Każda z nich pełni inne aczkolwiek ważne zadanie, wpływające na prawidłowe funkcjonowanie dachu płaskiego.

Spadek na konstrukcji

Zadaniem pierwszej warstwy (rozdzielającej lub konstrukcyjno-spadkowej, z wykonanym spadkiem konstrukcyjnym) jest nadanie odpowiedniego pochylenia stropodachowi tak, aby umożliwił swobodne pływanie wody opadowej z górnej warstwy dachu oraz zapewnił nośność dla całej konstrukcji dachu płaskiego.

Wartość nachylenia tej warstwy zależy od zastosowanego pokrycia i wyboru sposobu odprowadzenia wód opadowych. Najczęściej do wykonania warstwy rozdzielającej stosuje szlichtę betonową, kruszywa, lekkie betony praz konstrukcje drewniane, także metalowe.

W przypadku zastosowania konstrukcji spadkowych wykonanych ze stropów monolitycznych (bez dodatkowej warstwy spadkowej), należy pamiętać żeby powierzchnia była nie tylko czysta, ale też wolna od rys, ostrych krawędzi i wystającego z betonu kruszywa.

Z kolei stropy prefabrykowane należy zwracać szczególną uwagę na powstałe szczeliny między płytami. W otwarte szczeliny może zapaść się paroizolacja lub izolacja wodochronna dachu i w ten sposób powstanie pusta przestrzeń, gdzie może dochodzić do kondensacji pary wodnej lub może się tam zbierać woda. Szczeliny takie najlepiej przykryć i zamocować odpornymi na korozję pasami blachy.

Paroizolacja „na płasko”

Paroizolacja to kolejna warstwa dachu płaskiego, umiejscowiona pomiędzy warstwą spadkową a materiałami termoizolacyjnymi. Paroizolacja musi spełniać wymagania przedstawione w PN-EN-13970 „Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i właściwości” lub PN-EN-13984 „Elastyczne wyroby wodochronne.

Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości”. Zgodnie z tymi normami do materiałów paroizolacyjnych możemy także zaliczyć zgrzewane arkusze papy bitumicznej, izolacje z papy bitumicznej oraz folie paroizolacyjne z PE i PVC. Materiały na bazie tekstyliów nie sprawdzają się jako warstwy paroizolacyjne.

Najczęstszym materiałem stosowanym do wykonania paroizolacji na dachu są folie PE i PVC. Wyróżniają się one wysoką paroprzepuszczalnością, wynoszącą ok. 5 g/m2 na dobę. Zadaniem paroizolacji jest, ochrona leżącej nad nią warstwami izolacji termicznej przed przenikaniem do nich pary wodnej. Ponadto zapobiega ona kondensacji pary wodnej, co może doprowadzić do uszkodzenia całego układu warstw dachowych oraz obniżyć ich właściwości termoizolacyjne.

Ciepła strona dachu

Izolacja cieplna ma na celu zmniejszenie strat ciepła wewnątrz obiektu. Istotną funkcją warstwy termoizolacji jest też przeciwdziałanie powstawaniu rys i naprężeń w konstrukcji nośnej dachu spowodowanej amplitudami zewnętrznej temperatury. Ponadto izolacja termiczna wraz z warstwą paroizolacji chroni elementy wewnętrzne dachu przed wystąpieniem nadmiernej kondensacji pary wodnej.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!