Najlepsze Domy
Szczelnie i ciepło na dachu płaskim

Szczelnie i ciepło na dachu płaskim

Dachy płaskie, kiedyś często stosowane w budownictwie, powodowały jednak ograniczenia w zakresie skutecznej izolacji. Jednak, dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom, wróciły one do łask również w Polsce, a stosowane rozwiązania pozwalają wyeliminować mostki cieplne oraz wszelkie nieszczelności. O czym należy koniecznie pamiętać przy hydroizolacji dachu płaskiego?

Forma dachu płaskiego daje wiele możliwości użytkowych. Taka konstrukcja może nawet posłużyć za taras czy punkt widokowy, jak również coraz bardziej popularny, niosący ze sobą wiele zalet, dach zielony. Najczęściej jednak dach płaski jest elementem nowoczesnej architektury.

Poprawna hydroizolacja dachu płaskiego wymaga wiedzy na temat samej jego specyfikacji. Podstawowa znajomość parametrów technicznych i konstrukcji jest koniecznością, jeśli chcemy umiejętnie dopasować materiały, które zabezpieczą dach płaski przed działaniem wody na lata.

Pod odpowiednim kątem

W polskiej praktyce budowlanej przyjęliśmy, że w zależności od kąta nachylenia dachu wyróżniamy stropodachy płaskie (spadek 2-10%) o małym kącie nachylenia (10-20%), strome (powyżej 20%) i dachy spadziste (powyżej 30-40%). Wielkość nachylenie dachu czy też jego spadek ma ogromny wpływ nie tylko na definicje dachu, ale też na rodzaj zastosowanego uszczelnienia, pokrycia dachowego i technologii jego wykonania.

Należy jednak zwrócić uwagę, że im mniejszy kąt nachylenia dachu tym stawiane są większe wymagania co do wyboru i wykonania szczelności pokrycia dachowego. Dachy płaskie oraz te z kątem nachylenia wynoszącym 10-15% z uwagi na trudności z odprowadzeniem wody opadowej wymagają zastosowywaniem specjalnego podkładu pod poszyciem. W przypadku dachów o nachyleniu 2-15% trzeba wykonać dodatkowo system odprowadzający wodę. Dochodzi do tego jeszcze odporność na promieniowanie UV pokrycia dachowego, gdyż na dachach płaskich nie można zastosować dachówek. Z kolei przy wykonywaniu dachu zielonego, przy wartości pochylenia większej niż 20º dodatkowo należy zabezpieczyć go przed osuwaniem się zieleni.

Należy też pamiętać, że dachy płaskie o nachyleniu poniżej 2% (~1°) zaliczany do konstrukcji specjalnych i wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań projektowo-konstrukcyjnych i wykonawczych. Na dachach i rynnach z tak małym pochyleniem zwiększa się ryzyko wystąpienia zastoisk wody.

Aby rozwiązać ten problem często stosuje się specjalne otwory odwadniające. Wielkość nachylenia dachu ma więc decydujący wpływ nie tylko na dobór materiałów izolacji termicznej i wodnej oraz poszycia, ale też i technologii ich wykonania .

Cztery podstawowe warstwy

Dach płaskie, niezależnie czy wykonywane są na nowym budynku czy też remontowanym, składają się z 4 podstawowych warstw: elementów konstrukcyjnych z  warstwą spadkową, paroizolacji, izolacji termicznej oraz z pokrycia dachowego, które też stanowi izolację przeciwwodną.

Zadaniem pierwszej warstwy (rozdzielającej lub konstrukcyjnej-spadkowej, z wykonanym spadkiem konstrukcyjnym) jest nadanie odpowiedniego pochylenia stropodachowi tak, aby umożliwił swobodne pływanie wody opadowej z górnej warstwy dachu oraz zapewnił nośność dla całej konstrukcji dachu płaskiego. Wartość nachylenia tej warstwy zależy od zastosowanego pokrycia i wyboru sposobu odprowadzenia wód opadowych. Najczęściej do wykonania warstwy rozdzielającej stosuje szlichtę betonową, kruszywa, lekkie betony praz konstrukcje drewniane, także metalowe.

W przypadku zastosowania konstrukcji spadkowych wykonanych ze stropów monolitycznych (bez dodatkowej warstwy spadkowej), należy pamiętać żeby powierzchnia była nie tylko czysta, ale też wolna od rys, ostrych krawędzi i wystającego z betonu kruszywa.

Z kolei stropy prefabrykowane należy zwracać szczególną uwagę na powstałe szczeliny między płytami. W otwarte szczeliny może zapaść się paraizolacja lub izolacja wodochronna dachu i w ten sposób powstanie pusta przestrzeń, gdzie może dochodzić do kondensacji pary wodnej lub może się tam zbierać woda. Szczeliny takie najlepiej przykryć i zamocować odpornymi na korozję pasami blachy.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Zarejestruj się!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!