Najlepsze Domy
Ocieplamy w systemie

Ocieplamy w systemie

Dążenie do obniżenia rocznego zapotrzebowania budynku na energię dla celów grzewczych jest od wielu lat stymulowane przez uwarunkowania ekonomiczne oraz ekologiczne. W celu osiągnięcia coraz lepszej energooszczędności budowli podejmowanych jest wiele działań, w tym przede wszystkim ocieplanie ścian zewnętrznych, które w zdecydowanej większości jest realizowane w technologii bezspoinowej (ETICS).

Ze względu na to, że największą część kubatury użytkowej na świecie stanowi substancja mieszkaniowa, której istotną częścią jest zabudowa jednorodzinna, problem dotyczy także domów jednorodzinnych. Dla osiągnięcia odpowiedniej efektywności ocieplenia elewacji najbardziej istotne znaczenie mają: przemyślany dobór systemu ociepleń oraz jego prawidłowe zastosowanie.

Kompatybilne elementy

Bezspoinowy system ociepleń to stosunkowo złożony zestaw technologiczny, którego funkcjonalność w dużym stopniu zależy od wzajemnego dopasowania poszczególnych komponentów. Należy wobec tego stosować wyłącznie kompletne systemy dopuszczone do stosowania w Polsce. Jedynie wówczas możemy zakładać, że wykonane ocieplenie osiągnie odpowiednią, przewidywaną trwałość, gwarantując tym samym długotrwały efekt termooszczędności. Niedopuszczalne jest mieszanie produktów z różnych systemów. Oprócz utraty gwarancji producenta, który ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zastosowania kompletnej technologii, może to doprowadzić do powstawania różnego rodzaju wad powierzchni ocieplenia, takich jak przebarwienia i wykwity, a nawet utrata spójności poszczególnych warstw płaszcza fasady.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni ocieplenia ETICS z reguły postępują wraz z upływem czasu, powodując najczęściej zawilgocenie lub utratę wiatroszczelności, co w znacznym stopniu obniża izolacyjność termiczną przegrody. Warto więc stosować systemy sprawdzone, legitymujące się wieloletnim, efektywnym zastosowaniem. Z tych samych względów najwyższą wagę należy przykładać do rzetelności i jakości wykonawstwa. Roboty dociepleniowe należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami zawartymi w aktualnej instrukcji technicznej ITB oraz aprobacie technicznej systemu i instrukcjach producenta. Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń należy przygotowywać i wbudowywać ścisłe według wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów.

Uwaga na mostki termiczne

Nie mniej istotne jest przestrzeganie odpowiednich zasad na etapie eksploatacji. Wszelkie uszkodzenia powierzchni i detali elewacji, stwierdzone w standardowych cyklach okresowych przeglądów budynków, powinny być bez zwłoki naprawiane.

Aby ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w praktyce wypełniło poczynione wcześniej założenia wynikające przede wszystkim z grubości i parametrów fizycznych warstwy termoizolacji, należy zapewnić całkowitą likwidację mostków termicznych lub w ostateczności ich możliwie najbardziej skuteczną minimalizację. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są odpowiednie, systemowe rozwiązania wszystkich miejsc szczególnych ocieplenia, takich jak styki z elementami stolarki i obróbkami blacharskimi, punkty mechanicznego mocowania warstwy ocieplenia, miejsca montażu akcesoriów zewnętrznych fasady itp. Tylko te systemy ociepleń, które oprócz materiałów podstawowych zawierają odpowiednio szeroką gamę produktów pomocniczych i akcesoriów, umożliwiają prawidłowe wykończenie wymienionych wcześniej detali elewacji.

Niezbędne dopełnienie

Dodatkowe mocowanie płyt ociepleniowych warto wykonywać przy użyciu łączników termoizolowanych (termodyble). Ich talerzyki dociskowe są zagłębione w przygotowanych w warstwie termoizolacji otworach, które są następnie zamykane zaślepkami izolującymi. W celu ograniczenia do niezbędnego minimum udziału elementów metalowych przewodzących ciepło, tradycyjną, aluminiową listwę startową powinna zastąpić listwa dwuczęściowa, dzięki czemu zostaje przerwany istotny, liniowy mostek termiczny przebiegający w płaszczyźnie półki takiego elementu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!