Najlepsze Domy
Naprawa dachu płaskiego

Naprawa dachu płaskiego

Niewielkie z pozoru błędy wykonawcze podczas wykonania prac hydroizolacyjnych oraz ociepleniowych na dachu płaskim mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia jego naprawy i ewentualnej termomodernizacji. W jaki sposób powinny one przebiegać? To zależy od stanu poszczególnych warstw, które składają się na dach płaski.

Wilgoć, która może przenikać do wnętrza przegród nawet podczas niewielkich opadów deszczu i śniegu, jest jednym z największych wrogów stabilności i wytrzymałości konstrukcji każdego dachu płaskiego. Nagromadzona wilgoć może dochodzić nawet do 10-20 mm/m2 (tzn. 10-20% objętości) termoizolacji, w zależności od grubości izolacji.

Ryzyko wzrasta zwłaszcza w okresie niskich temperatur, kiedy woda penetruje wszelkie szczeliny i ewentualne rozwarstwienia dachu płaskiego. Z pozoru nieduże błędy wykonawcze powstałe na tym etapie mogą bardzo szybko prowadzić do poważnych przecieków. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich spadków, minimum 2-3°, a także montaż sprawnego systemu odwodnień. Istotny jest też dobór odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i dociepleniowych.

Problem nieszczelności

Sposobów penetracji systemu dachowego przez wodę i wilgoć jest kilka, aczkolwiek efekty wniknięcia wilgoci są praktycznie zawsze takie same. Sprowadzają się one do mechanicznej degradacji materiału izolacyjnego i nieszczelności w połączeniach systemu dachu płaskiego. Towarzyszy jej korozja części metalowych – blach i łączników mechanicznych oraz w ostateczności zmniejszenie właściwości termoizolacyjnych materiały ociepleniowego.

Warto pamiętać, że wilgoć i woda wnikają w system dachowy na trzy różne sposoby: podczas montażu – z deszczu i wilgotnych materiałów budowlanych; poprzez nieszczelności konstrukcyjne – gdy wewnętrzne wilgotne powietrze unosi się z pomieszczeń budynku i migruje do systemu dachowego poprzez szczeliny w podporach konstrukcyjnych dachu; poprzez uszkodzoną membranę dachową – szczeliny w membranie pozwalają wodzie opadowej na wniknięcie w system dachowy – wymienia Adam Buszko, szef wsparcia sprzedaży izolacji budowlanych, Paroc Polska.

Jak uniknąć problemów związanych z przeniknięciem wody do warstwy materiału termoizolacyjnego?

Oszczędność, która nie popłaca

Niestety bardzo często oszczędności ze złym skutkiem szuka się w wyborze materiału do hydroizolacji dachu płaskiego, gdyż to, co początkowo wydaje się opłacalne, później może okazać się źródłem dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia nawet gruntownej naprawy dachu uwzględniającej wymianę warstwy termomodernizacji dachu. Tym bardziej ważne jest uniknięcie popełniania dwukrotnie tego samego błędu.

Dlatego w pierwszej kolejności musimy ocenić stan istniejącej hydroizolacji oraz poziom zawilgocenia warstwy paroizolacyjnej i termoizolacyjnej. Brak analizy cieplno-wilgotnościowej dachu płaskiego może skutkować nieodpowiednim doborem warstw dachu, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania kondensacji wilgoci w przegrodzie.

Wyzwaniem dla projektantów jest odpowiednie zaprojektowanie warstwy spadkowej dachu – niepoprawny projekt może powodować brak, lub niewystarczające odprowadzanie wody opadowej z dachu, co szczególnie w przypadku dachów płaskich może być niebezpieczne dla jego szczelności i trwałości. Z kolei na etapie wykonawczym należy wystrzegać się błędów takich jak – nieprawidłowe wykonanie obróbek blacharskich czy wbudowanie mokrego materiału, który może powodować powstawanie pęcherzy/wybrzuszeń w warstwie hydroizolacyjnej. Należy także pamiętać o dokładnym wykonaniu wpustów dachowych – jeżeli brak jest zagłębienia w podłożu to woda nie może spływać w całości, z kolei zbyt bliskie umiejscowienie wpustów w attyce uniemożliwia wykonanie szczelnych obróbek – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny marki Rockwool.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!