REKLAMA
Najlepsze Domy
Jakie wyzwania czekają producentów materiałów termoizolacyjnych i wykonawców?

Jakie wyzwania czekają producentów materiałów termoizolacyjnych i wykonawców?

Tylko prawidłowa instalacja kompletnego systemu daje pewność, że tworzące system ociepleń elementy, we wzajemnym połączeniu, będą właściwie funkcjonować na elewacji. Producenci ociepleń udzielają gwarancji wyłącznie na kompletne oferowane przez nich systemy ociepleń, nie biorą natomiast odpowiedzialności za działanie przypadkowo zestawionych materiałów. Fot. SSO
Tylko prawidłowa instalacja kompletnego systemu daje pewność, że tworzące system ociepleń elementy, we wzajemnym połączeniu, będą właściwie funkcjonować na elewacji. Producenci ociepleń udzielają gwarancji wyłącznie na kompletne oferowane przez nich systemy ociepleń, nie biorą natomiast odpowiedzialności za działanie przypadkowo zestawionych materiałów. Fot. SSO
W myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Jak to wpłynie na rozwój rynku materiałów termoizolacyjnych? Rozmawiamy na ten temat z Jackiem Michalakiem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

SSO_prezes_Jacek_Michalak_8.jpeg
SSO_prezes_Jacek_Michalak_8.jpeg
Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Energooszczędności w budownictwie sprzyjają nowe wymogi formalne określone przez obowiązujące od 2014 roku Warunki Techniczne, zwiększające wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian budynków oddawanych do użytkowania. Zgodnie z tymi założeniami, współczynnik zapotrzebowania na energię EP dla domów jednorodzinnych, w 2021 roku powinien spaść do 70 kWh/m2, zaś dla budynku wielorodzinnego – ze 105 kWh/m2 do 65 kWh/m2. Osiągnięcie takich wartości będzie wymagać stosowania jeszcze lepszych ociepleń niż obecnie. Istotną kwestią jest także trwałość stosowanych rozwiązań ociepleniowych. Wiedza inwestorów w tym zakresie rośnie, wzrasta więc też zapotrzebowanie na systemy ociepleń o coraz wyższych parametrach termoizolacyjnych. Konsumenci zdają sobie sprawę, że ma to – niezależnie od wymiernie mniejszych kosztów ogrzewania – również duże znaczenie dla rynkowej wartości nieruchomości. Inaczej mówiąc, im budynek bardziej oszczędny, lepiej ocieplony, tym korzystniejszą okazuje się inwestycją.

W tym kontekście niezadowalające wydawać się może wsparcie państwa dla inwestorów zainteresowanych termomodernizacją i rozwiązaniami oszczędzającymi energię. Takich działań, jak program „Ryś” powinno być więcej. Warto iść za przykładem innych krajów europejskich, które od dawna przeznaczają znaczne środki na rozwój budownictwa energooszczędnego.

A jak polski rynek budowlany przygotowany jest do tych zmian?
Warto wspomnieć o jednym aspekcie istotnym dla producentów materiałów budowlanych. Chodzi mi o deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych. Dziś są one  dobrowolne, ale wkrótce będą obligatoryjne. Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje rozporządzenie CPR regulujące rynek materiałów budowlanych w krajach Unii Europejskiej, które narzuca konieczność dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju. Jednak świadomość tego zjawiska w polskiej branży budowlanej nie jest wielka, więc czeka nas jeszcze dużo pracy, by odpowiedzieć na wyzwania budownictwa zrównoważonego.

Troską napawa też nieznajomość przepisów prawa budowlanego na rynku. Niemal dwie trzecie (62 procent) wykonawców ankietowanych wiosną ubiegłego roku przez TNS Polska błędnie uważało, że używanie do ociepleń niesystemowych produktów jest legalne. Jedynie co trzeci zapytany wykonawca zdawał sobie sprawę, że prawo wymaga stosowania jednorodnych systemów ociepleń, objętych aprobatą techniczną.

Do czego może prowadzić niestosowanie się do tego wymogu?
Tylko prawidłowa instalacja kompletnego systemu daje pewność, że tworzące system ociepleń elementy, we wzajemnym połączeniu, będą właściwie funkcjonować na elewacji. Producenci ociepleń udzielają gwarancji wyłącznie na kompletne oferowane przez nich systemy ociepleń, nie biorą natomiast odpowiedzialności za działanie przypadkowo zestawionych materiałów. Z tego względu Stowarzyszenie wiele wysiłku wkłada w dotarcie z informacją o zasadności ociepleń systemowych do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, firm wykonawczych, inspektorów nadzoru inwestorskiego i budowlanego, kierowników robót i budów. Takie podejście daje szansę na utrwalenie tej wiedzy i – w rezultacie – powszechne stosowanie certyfikowanych systemów ociepleniowych. Obecnie, jak wynika z deklaracji wykonawców ze wspomnianego już badania TNS Polska, ciągle ponad jedna czwarta budynków ocieplana jest niesystemowo. W ocenie samych producentów takich obiektów może być jeszcze więcej.

Dziękuję za rozmowę.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!