REKLAMA
Najlepsze Domy
Izolacja akustyczna ścian działowych

Izolacja akustyczna ścian działowych

Na właściwości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych mają wpływ: masa, grubość i ilość warstw oraz rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane. Im większa masa ściany tym trudniej wprawić ją w wibrację i tym lepiej izoluje akustycznie pomieszczenie. Fot. Rigips Saint Gobain Polska
Na właściwości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych mają wpływ: masa, grubość i ilość warstw oraz rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane. Im większa masa ściany tym trudniej wprawić ją w wibrację i tym lepiej izoluje akustycznie pomieszczenie. Fot. Rigips Saint Gobain Polska
Niezależnie, czy przebywamy w domu czy też miejscu pracy mamy do czynienia z różnorodnymi hałasami. Zazwyczaj są to hałasy bytowe (rozmowy, muzyka, praca sprzętu AGD), jak i te generowane przez urządzenia techniczne (kotłownie, system wentylacyjny i grzewczy oraz windy). Aby budynek skutecznie chronił użytkowników przez różnymi hałasami powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w określonych przepisach prawnych. Jeżeli jest to konieczne trzeba też wybrać materiał, który będzie także izolował cieplnie pomieszczenie.

Podstawowe, jak i rozszerzone wymagania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych (podane w normie PN-B-02151-3:1999) zależą od wielu czynników. W pierwszej kolejności istotne jest przeznaczenie obiektu, jak i jego pomieszczeń.

Inne minimalne wymagania będą miały przegrody wewnętrzne (ściany, stropy) w budynkach jednorodzinnych np. (ściany bez drzwi między pokojami muszą charakteryzować się izolacyjnością od dźwięków z powietrza R’A1 min na poziomie 30 dB), a inne w budynkach wielorodzinnych (ściany bez drzwi między pokojami powinny charakteryzować się izolacją akustyczną R’A1 min od 30 do nawet 67 dB).

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi zostały precyzyjniej określone w normie PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.

W normie tej wzięto też pod uwagę typ przegród (między pokojami, między mieszkaniami), uwzględniono stolarkę otworową (drzwi, okna), a nawet poziom i zmienność hałasu występującego w otoczeniu budynku (podział doby na część dzienną i nocną).

Stosowanie się do powyższych przepisów jest warunkiem zaprojektowania i wykonania budynku spełniającego wymagania przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że często są to wymagania minimalne, które nie są zupełnie adekwatne do komfortu użytkowników. Chcąc kreować przestrzeń w sposób świadomy, musimy wykroczyć poza ramy określone w normie i dokładniej przeanalizować potencjalne źródła hałasu oraz oczekiwany ich poziom dla użytkownika – zauważa Sebastian Staniszewski, menedżer produkty płyty specjalne w Rigips Saint Gobain Polska.

Ściana ciepła i ciszy

Ścianę działową stanowi konstrukcja oddzielająca pomieszczenia mieszkalne, biurowe lub techniczne. Najlepszą izolacyjność cieplną – 0,38 W(m2*k) osiągają ściany działowe zbudowane na profilach o szerokości 100 mm z izolacją z wełny szklanej o właściwej grubości. Ściany takie są wystarczające, aby dzielić pomieszczenia, między którymi różnica temperatur przekracza 8 ̊C. W takim wypadku należy pamiętać o położeniu folii paroizolacyjnej pod płyty g-k montowane po ciepłej stronie ściany.

Kolejnym, ważnym  zadaniem stawianym ścianom działowym jest izolowanie akustyczne pomieszczeń od dźwięków powietrznych (RA1). Dla ścian wewnętrznych w mieszkaniach powinien on wynosić najmniej 45 dB. W przypadku biur ok. 35-45 dB.

Na właściwości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych mają wpływ: masa, grubość i ilość warstw oraz rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane. Im większa masa ściany tym trudniej wprawić ją w wibrację i tym lepiej izoluje akustycznie pomieszczenie.

Przykładowo ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego o grubości ok. 17,5 cm będzie charakteryzowała się wskaźnikiem RA1 na poziomie 41 dB. Jednak najlepszym izolatorem akustycznym będzie ściana trójwarstwowa o masywnej warstwie konstrukcyjnej, np. z silikatów i izolacją z wełny mineralnej – grubości przynajmniej 15 cm. Znaczenie ma też rodzaj materiałów izolujących akustycznie.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!