Najlepsze Domy
Instalacje OZE w energooszczędnym domu

Instalacje OZE w energooszczędnym domu

Istotą budownictwa energooszczędnego jest korzystny bilans energetyczny i czerpanie energii z odnawialnych źródeł. Chodzi o to, by do minimum zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię, którą pozyskuje się z instalacji wykorzystujących OZE. Jakie są zalety „zielonego” budownictwa i jak powinien wyglądać energooszczędny dom?

Energooszczędny dom to przede wszystkim budynek, który charakteryzuje się małymi stratami ciepła. Od tego trzeba zacząć. Już w fazie projektu powinniśmy zadbać o to, by ciepło nie uciekało przez ściany, dach, okna i drzwi, a bryła budynku była zwarta i prosta. Wszelkiego rodzaju szczeliny powodują straty ciepła, a na to w tego rodzaju budynkach nie można sobie pozwolić. Również mostki termiczne są wrogiem energooszczędności. Dlatego nie warto projektować skomplikowanych, wielospadowych dachów, wykuszy, lukarn itp.

Należy też zadbać o odpowiednią stolarkę otworową (charakteryzującą się niskim współczynnikiem przenikania ciepła i pozyskiwaniem do wewnątrz energii słonecznej) i jej prawidłowy montaż oraz o wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. To oczywiście tylko niektóre aspekty energooszczędnego budownictwa.

Równie ważne jest zastosowanie w domach energooszczędnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Do wyboru jest kilka opcji. Pierwsza dotyczy ogrzewania i podgrzewania c.w.u., druga produkcji prądu.

Ogrzewanie i c.w.u.

Decydując się na instalację grzewczą opartą o odnawialne źródła energii możemy wybierać między pompą ciepła a kolektorami słonecznymi. Możemy także połączyć te dwa urządzenia. Wybierając pompę ciepła powinniśmy wiedzieć, że są trzy główne rodzaje tych urządzeń: powietrze/woda, solanka/woda, woda/woda. Ten ostatni rodzaj jest najrzadziej stosowany. Różni je źródło, z którego czerpią energię do wytworzenia ciepła: powietrze, grunt lub woda.

Warto również wiedzieć, że jedynie pompa gruntowa (solanka/woda) i pompa typu woda/woda są w stanie zapewnić energię, niezbędną do podgrzania wody (zarówno tej do ogrzewania, jak i c.w.u.), przez cały rok.

Pompy powietrzne zawsze wymagają dodatkowego (awaryjnego) źródła ciepła (np. kotła), ponieważ przy bardzo niskich temperaturach (np. -20ºC) pracują ze słabą efektywnością lub nie pracują wcale. Niewątpliwymi zaletami powietrznych pomp ciepła są stosunkowo mały koszt instalacji i możliwość zamontowania ich niemal w każdym miejscu zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.

Gruntowe pompy ciepła to wysoki koszt samej instalacji, jak i montażu. Niezbędne jest wykonanie prac ziemnych – odwiertów (w przypadku kolektorów pionowych) i wykopów (przy kolektorach poziomych), a to znacznie podwyższ koszty. Ponadto stanowi ograniczenie ponieważ nie wszędzie możliwe jest wykonanie takiej instalacji.

Inną instalacją, wykorzystującą OZE, chętnie montowaną w domach energooszczędnych są kolektory słoneczne. Służą one do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo mogą być wykorzystywane jako wspomaganie wodnego ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne zamieniają energię słoneczną na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (np. glikol) lub gaz (powietrze). Na rynku dostępne są dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowe rurowe. Ze względu na trudności technologiczne rzadko spotyka się płaskie kolektory próżniowe.

Jako że w Polsce zdarzają się dni bez słońca lub z jego niewielką ilością kolektory słoneczne nie są w stanie zapewnić energii do podgrzania c.w.u. przez cały rok i wymagają dodatkowego źródła ciepła.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!