Najlepsze Domy
Grubość izolacji cieplnej, a współczynnik przenikania ciepła

Grubość izolacji cieplnej, a współczynnik przenikania ciepła

Poprawnie zaprojektowana izolacja cieplna powinna uwzględniać zaplanowany poziom izolacyjności cieplnej przegrody oraz wymagania obowiązujących przepisów budowlanych, zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w powyższym rozporządzeniu, obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku, są konsekwencją wdrożenia w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE, z dnia 19 maja 2010 roku, w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Nowo projektowane budynki muszą spełniać jednocześnie wymagania, co do maksymalnego rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) oraz co do minimalnej izolacyjności termicznej przegród (współczynnik UC). Obie wartości (EP oraz UC) są coraz bardziej rygorystyczne, a zmiany ich maksymalnych wartości zaplanowane są do 2021 roku.

Zmiany EPH+W (tj. cząstkowej maksymalnej wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) dla budynku jednorodzinnego i maksymalnego współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla podstawowych przegród budynku. Fot. FS Arbet
Zmiany EPH+W (tj. cząstkowej maksymalnej wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej) dla budynku jednorodzinnego i maksymalnego współczynnika przenikania ciepła UC(max) dla podstawowych przegród budynku. Fot. FS Arbet

 

Od stycznia 2017 roku wartość współczynnika UC(max) dla podstawowych przegród budynku wynosi:

  • dla ścian – 0,23 [W/m2K],
  • dla podłóg na gruncie – 0,30 [W/m2K],
  • dla dachów – 0,18 [W/m2K].

Docelowo, w 2021 r., dla powyższych przegród wartości współczynnika UC(max) będą wynosić odpowiednio: 0,20, 0,30 i 0,15 [W/m2K].

W praktyce, poza dachami, wiąże się to z koniecznością stosowania płyt styropianowych o większej grubości lub o niższym deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła (λD). W przypadku domów energooszczędnych i pasywnych stosuje się też często łączenie obu wariantów.

Przy stosowaniu podstawowych odmian płyt styropianowych, produkowanych przez Fabrykę Styropianu ARBET, w celu spełnienia wymagań w zakresie współczynnika UC(max) dla ścian, należałoby stosować odpowiednio większą grubość płyt.

Wymagany wzrost grubości ocieplenia ścian płytami styropianowymi FS Arbet. Fot. FS Arbet
Wymagany wzrost grubości ocieplenia ścian płytami styropianowymi FS Arbet. Fot. FS Arbet

Natomiast dla standardowych odmian stosowanych przy ocieplaniu dachów płaskich, należałoby stosować płyty styropianowe o większych grubościach podanych poniżej.

Wymagany wzrost grubości ocieplenia dachów płaskich płytami styropianowym FS Arbeti Fot. FS Arbet
Wymagany wzrost grubości ocieplenia dachów płaskich płytami styropianowym FS Arbeti Fot. FS Arbet

 

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!