Najlepsze Domy
Fundament dobrze ocieplony

Fundament dobrze ocieplony

Podstawowymi kryteriami doboru materiału termoizolacyjnego do fundamentów są: właściwości gruntu, gdzie ma być posadowiony budynek, łatwość aplikacji takiego materiału oraz jego właściwości techniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na korozję biologiczną czy współczynnik przewodzenia ciepła. Wszystkie te wymogi spełniają styropiany XPS. Fot. Synthos
Podstawowymi kryteriami doboru materiału termoizolacyjnego do fundamentów są: właściwości gruntu, gdzie ma być posadowiony budynek, łatwość aplikacji takiego materiału oraz jego właściwości techniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, odporność na korozję biologiczną czy współczynnik przewodzenia ciepła. Wszystkie te wymogi spełniają styropiany XPS. Fot. Synthos
Prawidłowa  ocieplenie fundamentów zapewni komfort użytkowania oraz korzystny bilans zużycia energii podczas eksploatacji budynku. Dobór materiałów i wykonanie izolacji watro wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ponieważ tylko zastosowanie systemowych rozwiązań pozwoli na właściwe połączenie izolacji termicznej fundamentu.

Podstawowa rolą warstwy termoizolacji fundamentu jest poprawa bilansu energetycznego budynku. Innym zadaniem warstwy styropianu jest mechaniczna ochrona wykonanej wcześniej warstwy hydroizolacji. Ściany stykające się z gruntem (ściany fundamentowe i ściany piwnic ogrzewanych) oraz podłogi na gruncie są istotną i integralną częścią termicznej obudowy budynków mieszkalnych. Ma to jeszcze większe znaczenie w budynkach energooszczędnych i pasywnych.

Ucieczka ciepła przez fundament

W budynkach mieszkalnych procentowy udział powierzchni stykających się z gruntem może się zmieniać w zakresie od 45% dla jednokondygnacyjnych domów jednorodzinnych z pełnym podpiwniczeniem do ok. 20% dla domów trzykondygnacyjnych z podłogą na gruncie. Skutkiem tak dużej powierzchni przegród stykających się z gruntem jest znaczący udział strat cieplnych do gruntu w całkowitym bilansie cieplnym budynku. Straty ciepła są proporcjonalne do różnicy temperatur po obydwu stronach przegrody.

W przypadku strefy obwodowej budynku, grunt stanowi jedynie dodatkową, mało efektywną warstwę izolacji cieplnej, a wymiana ciepła odbywa się z powietrzem zewnętrznym. Dla ścian bardziej zagłębionych w gruncie i dla wewnętrznej części podłóg wymiana ciepła odbywa się na skutek różnicy temperatur we wnętrzu budynku i w gruncie. Temperatura płytko położonych pod powierzchnią warstw gruntu jest często przeceniana i traktowana jako stała.

Tymczasem na temperaturę gruntu wokół i pod budynkiem wpływają wahania temperatury powietrza zewnętrznego. Wpływa wahań dobowych może sięgać do głębokości 0,8-1 m, zasięg wahań sezonowych dochodzi do 5-8 m, a wahań rocznych aż do 15-40 m. Szczegółowe wartości temperatury i zasięgi wahań są zależne od bardzo wielu czynników związanych z właściwościami gruntu i terenu na jego powierzchni.

Odpowiednia warstwa ochronna

Oficjalne wymagania ochrony cieplnej, zawarte w polskich przepisach, ograniczają od góry straty energii, lepsze izolowanie przegrody jest nie tylko możliwe, ale wręcz leży w interesie przyszłego użytkownika. Zaleca się co najmniej 15 cm warstwę izolacji od ławy fundamentowej, w postaci płyt styropianowych przeznaczonych do stosowania w gruncie. Izolacyjność termiczna zewnętrznych przegród budynku ma decydujący wpływ nie tylko na wielkość strat cieplnych, ale także na minimalne temperatury na ich powierzchni.

Zbyt mała izolacyjność ogólna lub miejscowy brak ciągłości izolacji powodują obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegród i w efekcie mogą prowadzić do wykraplania pary wodnej w tych obszarach, a następnie do rozwoju pleśni.

Materiał termoizolacyjny na fundament

Do wykonania izolacji cieplnej fundamentów stosowany jest wodoodporny styropian ekspandowany (w skrócie EPS) lub też styropian ekstrudowany (XPS). XPS jest materiałem o bardzo małej nienasiąkliwości, co ma zasadnicze znaczenie dla jego żywotności. Ponadto posiada korzystny współczynnik przewodzenia ciepła.

Ze względu na małą nasiąkliwość polistyren ekstrudowany w przypadku zamoczenia izolacji praktycznie nie traci na swojej izolacyjności, która zwykle spada wraz ze wzrostem wilgotności materiału izolacyjnego.

Płyty z XPS mają bardzo małą nasiąkliwość i dużą wytrzymałość na ściskanie. Jest to bardzo istotny aspekt, gdyż woda zgromadzona w materiale izolacyjnym znacznie pogarsza jego właściwości izolacyjne (woda ma ponad dwudziestokrotnie większą przewodność cieplną od powietrza).

Czytaj także: Wybieramy materiały do hydroizolacji fundamentu. Czym się różnią?

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!