Najlepsze Domy
Ekspert opowiada o wymaganiach przeciwpożarowych, stawianych budynkom

Ekspert opowiada o wymaganiach przeciwpożarowych, stawianych budynkom

Zastosowanie rygli przeciwogniowych zwiększa ochronę przeciwpożarową budynku. Takie rozwiązania stosowane są już np. na Słowacji. Fot. MS
Zastosowanie rygli przeciwogniowych zwiększa ochronę przeciwpożarową budynku. Takie rozwiązania stosowane są już np. na Słowacji. Fot. MS
Robert Kotwas, ekspert MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odpowiada o wymaganiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, a stawianych materiałom termoizolacyjnym i systemom dociepleń budynków.

W Polsce wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zawarte są w Dziale VI Warunków Technicznych z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z późniejszymi zmianami). Opisane tam wymagania odnoszą się do właściwości poszczególnych materiałów i wyrobów, całych rozwiązań, (np. systemów ociepleń)  i elementów budynków (np. ściana), ich wyposażenia oraz instalacji. Przepisy dotyczące ociepleń praktycznie nie zmieniły się od 20 lat, chociaż od tamtego czasu kilkakrotnie zmieniały się wymagane grubości ocieplenia.

Ocieplenia, np. ETICS mają wpływ na klasyfikację w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia całych ścian i stropów. Mogą również wpływać na klasyfikację odporności ogniowej tych elementów. Określenia dotyczące rozprzestrzeniania ognia są zdefiniowane w § 208 WT.

Jest cała grupa budynków, dla których nie ma wymagań odnośnie palności materiałów, czy stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ocieplenia ścian zewnętrznych, jeśli tylko odległości między sąsiadującymi budynkami są dostatecznie duże. To budynki nie objęte klasyfikacją odporności pożarowej (§ 213 WT).

Dlatego, przykładowo, jeśli odległość między domami jednorodzinnymi, znajdującymi się na sąsiednich działkach wynosi co najmniej 16 m, to w zgodzie z przepisami zarówno ściany, jak i dachy obu budynków mogą być palne i silnie rozprzestrzeniające ogień. Dopiero gdy ta odległość wynosi określone przepisami minimum, czyli 8 m, wówczas wymagane jest, by ściany i dachy obu budynków były NRO („nie rozprzestrzeniające ognia”).  

Czytaj także: Sprzątamy na placu budowy. Jak robić to efektywnie?

Podobne wymagania – NRO ocieplenia, dotyczą ociepleń ścian zewnętrznych  większości budynków, objętych klasyfikacją pożarową, od niskich, przez średniowysokie aż po wysokie mieszkalne 11 kondygnacyjne, wzniesione przed kwietniem 1995 r. To oznacza, że można stosowac palne izolacje, niezaleznie od ich grubości, nawet w najbardziej wrażliwych miejscach elewacji.

Jednak nawet w polskich przepisach znaleźć można kilka przypadków gdy NRO nie wystarcza i przepisy wymagają niepalności materiałów, wchodzących w skład ociepleń:

  1. Ścian zewnętrznych budynku, powyżej wysokości 25 m (§ 216 ust. 8)
  2. Budynków, usytuowanych w granicy działki, dla których ściana zewnętrzna jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (§ 232 ust. 1).
  3. Stropów stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe (§ 232 ust. 1).

W praktyce oznacza to, że izolacją cieplną w tych rozwiązaniach może być tylko materiał spełniający wymogi opisane w w/w paragrafach WT, czyli wełna mineralna, a tynki powinny zawierać małą ilość substancji organicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!