REKLAMA
Najlepsze Domy
Ekspert o wykonaniu tarasu wokół domu

Ekspert o wykonaniu tarasu wokół domu

Wykonywanie tarasu wbrew obiegowym opiniom rozpoczyna się nie po zakończeniu budowy domu, ale dużo wcześniej, na etapie stanu surowego. Fot. ABW Superbruk
Wykonywanie tarasu wbrew obiegowym opiniom rozpoczyna się nie po zakończeniu budowy domu, ale dużo wcześniej, na etapie stanu surowego. Fot. ABW Superbruk
Jarosław Fiedorowicz, kierownik budowy w firmie ABW Superbruk zdradza nam tajniki i wypunktowuje zasady wykonania tarasu. Okazuje się, że wykonanie tarasu nie zaczyna się po zakończeniu budowy domu.

Wykonywanie tarasu wbrew obiegowym opiniom rozpoczyna się nie po zakończeniu budowy domu, ale dużo wcześniej, na etapie stanu surowego. Posadowienie budynków w naszej strefie klimatycznej znajduje się przynajmniej 120 cm poniżej projektowanego terenu działki. Głębokość ta może sięgać nawet 250–280 cm w przypadku domu z piwnicą.

Po wykonaniu ścian fundamentowych, ich zaizolowaniu i ociepleniu powstały wykop należy zasypać. Wtedy właśnie rozpoczynamy budowę tarasu przy naszym budynku. Zasypka fundamentów, w tych miejscach, gdzie znajdą się trawniki lub niewielka opaska nie musi być tak solidnie zagęszczana (chociaż powinna).

Jednak w przypadku tej części obwodu ścian, na której będzie nasz taras musimy liczyć się z tym, że ewentualne osiadanie gruntu w wąskiej części wykopu spowoduje zniszczenie tarasu bez względu na staranność wykonania samej jego konstrukcji. Należy więc dopilnować, aby grunt w tej części zasypki był zagęszczany warstwami 20–30 cm już od samego dna wykopu, a nie tylko w jego górnej części.

Następny etap budowy tarasu jest przesunięty w czasie do dnia zakończenia zasadniczych robót wokół budynku. Wygodne jest takie zorganizowanie prac, aby roboty zmechanizowane związane z przygotowaniem podłoża i wykonaniem konstrukcji nawierzchni tarasu były wykonywane jeszcze przed ostatecznym wykończeniem elewacji, a sama nawierzchnia układana już po jej wykonaniu.

Z jednej strony ułatwi to naprawę ewentualnych uszkodzeń elewacji przez sprzęt (koparka, zagęszczarka), a z drugiej – uchroni kostkę przed zabrudzeniem materiałami używanymi do wykonywania elewacji.

Konstrukcja tarasu – pomimo tego, że jest on narażony jedynie na ruch pieszy powinna zawierać przynajmniej 15 cm kruszywa naturalnego jako warstwę nośną. W przypadku wykonywania tarasów na gruntach spoistych należy wykonać warstwę mrozoochronną lub niekiedy nawet przeprowadzić wymianę gruntu.

Po wykonaniu warstw konstrukcyjnych możemy przystąpić do wykonywania nawierzchni tarasu – mamy możliwość wyboru w szerokiej gamie wyrobów betonowych – od dużych płyt do elementów drobnowymiarowych. Wybór zależy oczywiście od gustu inwestora i jego wizji wykorzystania tarasu.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że duże elementy i te elementy, które występują w wersji bez fazki – są łatwiejsze w utrzymaniu standardu „terakoty” czyli w formie posadzki bez roślinności i zapyleń.

Należy jednak pogodzić się z tym, że nawierzchnia tarasu na gruncie będzie zawsze inna niż podłoga w pokoju dziennym. W odróżnieniu jednak od tarasów wykonanych z różnego typu terakot i gresów układanych na wylewkach betonowych nie będzie odpadać, łuszczyć się i pękać, a prawidłowo wykonana zapewni bezproblemową eksploatację przez wiele lat.

Termoizolacyjny problem z wykonaniem tarasu w budownictwie energooszczędnym.

 

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!