REKLAMA
Najlepsze Domy
Budynki energooszczędne to budynki przyszłości

Budynki energooszczędne to budynki przyszłości

Budynki energooszczędne to budynki przyszłości. Co do tego nie ma wątpliwości. Państwa Unii Europejskiej zobowiązały się, że od 2021 roku wszystkie nowo budowane obiekty będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Takie postanowienie wynika z przyjętej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

W ramach przyjętych zobowiązań Polska powinna przede wszystkim opracować szczegółowo stosowaną w praktyce definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Ma ona odzwierciedlać krajowe, regionalne lub lokalne warunki i obejmować liczbowy wskaźnik energii pierwotnej oraz na energię użytkową wyrażone w kWh/m²/rok.

Wskaźniki energii pierwotnej stosowane do określenia pierwotnego zużycia energii mogą opierać się na krajowych lub regionalnych uśrednionych wartościach rocznych i mogą uwzględniać odpowiednie normy europejskie.

Problem polega na tym, że w Polsce do tej pory ustawodawca nie stworzył przepisów ani definicji określających precyzyjną i jednoznaczną charakterystykę budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

Obowiązujące w Polsce Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie zawierają wytycznych dotyczących budynków energooszczędnych.

Zawarte w nich normy są dalekie od europejskich standardów budynków energooszczędnych, nie mówiąc już o najbardziej zaawansowanych technologicznie i najmniej energochłonnych budynkach pasywnych. Gdzie zatem polscy inwestorzy, deweloperzy i wykonawcy  którzy są zainteresowani zrównoważonym budownictwem mogą odnaleźć szczegółowe wskazówki i wytyczne?

Dwa standardy NF

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył dwa standardy który na potrzeby swojego programu „Dopłaty do domów energooszczędnych”: NF40 (dla domu energooszczędnego) i NF15 (dla domu pasywnego). W opracowanym przez NFOŚiGW najważniejszym wskaźnikiem jest osiągnięcie wymaganego zapotrzebowania na energię użytkową EUco.

Chodzi o fizyczną ilość energii jaką trzeba zużyć w budynku. Czyli jak bardzo jest energochłonny, aby mógł funkcjonować zgodnie z założeniami projektowymi stworzonymi przez NFOŚiGW dla domów energooszczędnych i pasywnych. Wartość ta zależy od wielu czynników.

Choćby od jakości materiałów z jakich został wykonany, jego kształtu, wielkości przeszkleń, orientacji w terenie, izolacyjności przegród nieprzezroczystych i stolarki, likwidacji mostków termicznych, ewentualnie zastosowanego odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej z rekuperacją itd. Dom z niską wartością EUco będzie zawsze potrzebował mało energii.

W wymaganiach technicznych, opracowanych przez NFOŚiGW, wartość energii użytkowej dla standardu NF40 wynosi ≤ 40 kWh/m²/rok, a dla standardu NF15 EUco wynosi ≤ 15 kWh/m²/rok. Ponadto, oprócz wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową budynki budowane w standardzie NF40 lub NF15 muszą spełniać jeszcze szereg innych wymogów. Dotyczą one kształtu bryły budynku, układów wentylacji mechanicznej oraz instalacji ogrzewania, jak i układów instalacji przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czym powinny wyróżniać się zaprawy klejowe stosowane w pomieszczeniach mokrych? Dowiedz się więcej!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!