Najlepsze Domy
Branża budowlana z największą liczbą wypadków śmiertelnych

Branża budowlana z największą liczbą wypadków śmiertelnych

Budownictwo od kilku lat utrzymuje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym spośród wszystkich branż. I choć ich liczba w 2018 r. spadła o 17,2% w porównaniu w poprzedzającym okresem, to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – aż 48 zdarzeń śmiertelnych. Fot. Krause
Budownictwo od kilku lat utrzymuje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym spośród wszystkich branż. I choć ich liczba w 2018 r. spadła o 17,2% w porównaniu w poprzedzającym okresem, to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – aż 48 zdarzeń śmiertelnych. Fot. Krause
Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w całym 2018 roku. Ogólne dane są pozytywne – zgłoszono 84304 wypadki, czyli o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku. Zmniejszyła się także, i to aż o 22,3%, ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. A jak liczby związane z wypadkami na placu budowy prezentują się w przypadku branży budowlanej?

Ubiegły rok należy pod względem ilości wypadków do wyjątkowych – zanotowano bowiem najmniejszą liczbę zdarzeń od 5 lat. Do tego znacząco spadła także liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym, których zgłoszono 209 – a to o ponad 22% mniej niż w roku poprzednim. – Wyniki przedstawione przez GUS cieszą.

Dowodzą one, obserwowanemu przez nas od kilu lat zjawisku, coraz większej wagi, jaką przykłada się do zapewnienia bezpiecznej pracy w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych czy na budowie – czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są urządzenia oraz konstrukcje do pracy na wysokości. A jak wiemy, upadek z wysokości jest jedną z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych – mówi Marek Banach, ekspert firmy Krause.

Bezpieczeństwo pracy na budowie

Budownictwo od kilku lat utrzymuje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym spośród wszystkich branż. I choć ich liczba w 2018 r. spadła o 17,2% w porównaniu w poprzedzającym okresem, to wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – aż 48 zdarzeń śmiertelnych.

Choć przyczyn wypadków na budowie jest wiele, to donajczęstszych z pewnością należy brak zapewnienia przez pracodawcę odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, brak sprawnie działających i dostosowanych do charakteru zadań narzędzi pracy, ale również lekceważenie przez samych pracowników podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikające z chęci skrócenia lub ‘ułatwienia’ sobie codziennych obowiązków. Potwierdzają to dane GUS, które mówią, że aż 60% wypadków powodowanych jest przez nieprawidłowe zachowanie się pracownika, a przyczyną 8,5% wypadków był niewłaściwy stan czynnika materialnego. Gdyby zatem wyeliminować błędy ludzkie oraz poprawić stan wykorzystywanych na budowie narzędzi, liczba wypadków znacząco by się zmniejszyła – zauważa Marek Banach.

Ale to nie jedyne niepokojące dane branży budowlanej – ilość dni niezdolności do pracy przypadająca na jednego poszkodowanego jest tutaj znacznie wyższa niż średnia (35,6 dni) i wyniosła w ubiegłym roku aż 46,2 dni. To nie tylko zwiększa koszty pracy, ale sprawia, że pracodawcy muszą szukać długoterminowego zastępstwa za swoich pracowników, co w tej branży jest niezwykle trudne.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy?

Patrząc na przyczyny wypadków, szkolenie i edukacja pracownika wydają się najważniejszym kierunkiem działań. Na każdym kroku należy uświadamiać mu zagrożenia wynikające ze specyfiki wykonywanej przez niego pracy oraz pokazywać, jak groźne w skutkach jest nieprzestrzeganie przepisów BHP. Bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy musi być zatem skierowanie pracownika na odpowiednie badania lekarskie oraz poddanie go instruktażowi stanowiskowemu.

Na pracodawcy ciąży także konieczność zapewnienia pracownikom takich narzędzi pracy, które podczas wykonywania powierzonych zadań nie będą zagrażały ich zdrowiu i życiu. W tym miejscu warto wspomnieć o obowiązkowych przeglądach technicznych urządzeń do pracy na wysokości, które reguluje nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!