Najlepsze Domy
Bezpieczne przygotowanie do pracy budowlanej

Bezpieczne przygotowanie do pracy budowlanej

Działania pracodawcy zmierzające do zapobiegania powstawaniu zdarzeń wypadkowych powinny koncentrować się na właściwej realizacji podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac. Fot. Shutterstock
Działania pracodawcy zmierzające do zapobiegania powstawaniu zdarzeń wypadkowych powinny koncentrować się na właściwej realizacji podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac. Fot. Shutterstock
Jakub Nowak, główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. w firmie Seka wymienia obowiązki pracodawcy związane z przygotowaniem pracowników do bezpiecznej pracy, czyli "zapewnieniu wymaganej dla realizowanych czynności dokumentacji i zapoznaniu z nią pracowników (proszę pamiętać zwłaszcza o IBWR), czy wyposażeniu pracowników w odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej".

Działania pracodawcy zmierzające do zapobiegania powstawaniu zdarzeń wypadkowych powinny koncentrować się na właściwej realizacji podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc na odpowiednim przygotowaniu prac pod względem organizacji i wyposażenia technicznego, zapewnieniu wymaganej dla realizowanych czynności dokumentacji i zapoznaniu z nią pracowników (proszę pamiętać zwłaszcza o IBWR), czy wyposażeniu pracowników w odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej. Nie wolno zapomnieć także o dopuszczeniu do pracy wyłącznie osób posiadających ważne badania lekarskie i aktualne szkolenie w dziedzinie BHP. W ramach bieżącego nadzoru trzeba również pamiętać o cyklicznych kontrolach stanu bhp na placu budowy oraz reagowaniu na zmienność sytuacji i warunków pracy.

O efektywnym zapewnieniu bezpieczeństwa na budowie będą rozmawiali eksperci podczas nowego eventu Grupy PTWP - 4 Buildings (15-17 listopada 2019 r., Katowice)!

ZAREZERWUJ TERMIN NA 4BUILDINGS: 15-17 LISTOPADA 2019 r., MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH WWW.4BUILDINGS.PL

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!